Podržite http://amicus.ba malom donacijom

četvrtak 26 Maj 2016

Ocjene članaka: 0 ( 5 glasova)

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Često nam je potrebno da kreiramo listu svih dokumenata u nekom direktoriju. To i nije neki problema ako taj direktorij sadrži mali broj dokumenata. Tada jednostavno u Notepad ++ prekucamo imena dokumenata i eto liste.

Međutima, kada direktorij sadrži veliki broj dokumenata, onda ova metoda i nije baš praktična. U tom slučaju možemo koristiti DOS naredbu DIR>. Kako kreirati listu dokumentata u nekom direktoriju?

Ako imamo neki direktorij, kao na slici desno, Sadržaj direktorijakoji sadrži i direktorije i dokumente, pomoću jedne DOS naredbe možemo dobiti listu sa imenima dokumenata, datumom i vremenom kreiranja i veličinom dokumenta.

Za kreiranje TXT file-a koji sadrži listu dokumenata u nekom direktoriju potrebno je pokrenuti DOS promt prozor i 'postaviti' se u direktorij čiju listu dokumenata želimo kreirati.

DOS prompt pokrećemo izborom Start\Run, upisom cmd i pritiskom na Enter na tastaturi, nakon čega se pojavljuje crni DOS prozor. Nakon toga, koristeći naredbu CD... i pritiskom na Enter podižemo se jedan nivo više u hijerarhiji direktorija, a upisom CD ime_direktorija i pritiskom na tipku Enter 'ulazimo' u direktorij čije je ime ime_direktorija. 

   

Kada smo se pozicionirali u željeni direktorij, možemo izlistati njegov sadržaj naredbom DIR i pritiskom na tipku Enter (ili DIR/p za prikaz u više stranica).

Kreiranje liste dokumenata

Za kreiranje TXT file-a koji sadrži listu dokumenata iz izabranog direktorija potrebno je upisati sljedeću naredbu: dir>ListaDokumenata.txt i pritisnuti tipku Enter na tastaturi, kao na slici lijevo.

Ime ListaDokumenata.txt je ime TXT file-a u kome že biti kreirana lista i biramo ga po želji (bez praznih mjesta i čćžšđ).

Nakon pritiska na tipku Enter, u tom direktoriju čiju listu dokumenata kreiramo će se pojaviti TXT dokument sa imenom koje smo upisali u naredbi iznad a koji sadrži pet kolona u kojima su navedeni sljedeći podaci:

Datum kreiranja Vrijeme kreiranja <DIR> za direktorij Veličina dokumenta
Ime dokumenta

Primjer TXT file-a sa listom dokumenata u nekom direktoriju je na slici ispod:

TXT file sa listom dokumenata

U prvoj koloni je datum kreiranja dokumenta, zatim u drugoj vrijeme kreiranja, dok je u trećoj koloni ispisano <DIR> ako se radi o direktoriju ili ne piše ništa ako se radi o dokumentu bilo koje vrste. Čertvrta kolona sadrži veličinu dokumenta u bajtima a posljednja kolona sadrži ime dokumenta.

Treba napomenuti da ova metoda kreiranja liste dokumenata ne podržava UTF-8 encoding, odnosno ne prikazuje ispravno imena dokumenata koja sadrže slova čćžšđ, pa ta imena treba naknadno popraviti.

Na slici iznad je selektovana jedna riječ grafiźki koja ustvari predstavlja riječ grafički ali slovo Č nijeispravno prikazano.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator (Amicus).

Sigurnosni kod
Refreširaj

Amicus copyright 2016