Support http://amicus.ba with small donation

 
Utorak 26 Septembar 2023

Arduino

Arduino

Arduino mikrokontroler

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Arduino

Arduino mikrokontroler je mikroračunar, open source platforma, koji omogućava spajanje elektronskih komponenti i senzora te upravljanje sa njima pomoću programa upload-ovanog na Arduino ploču putem USB kabla.

Na Arduino je moguće spajati razne senzore, display-e, LED, IR diode, releje, tranzistore, otpornike i ostale aktivne i pasivne elektronske komponente i tako kreirati interaktivne hardware-software kreacije.

Na slici lijevo je Arduino logo.

Button debounce metod

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

LED button debounce spojNa Arduino, pored kompleksnih senzora, vrlo često spajamo i običnu tipku (dugme) ili button.

Button služi za slanje signala Arduinu za pokretanje odgovarajućih akcija, kao što je uključivanje i isključivanje LED diode kao na slici lijevo.

Arduino upravljanje sa 6 LED u nizu sa dugmetom

Ocjene članaka: 2 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

6 dioda u nizu sa dugmetom
Na slici lijevo je Arduino Uno na čijih šest izlaza je spojeno šest LED dioda a na jedan ulaz spojena tipka (button).

Button služi za slanje signala Arduinu za pokretanje sekvencijalnog uključivanja a zatim i isključivanja svih šest LED dioda.

Arduino upravljanje sa 6 LED u nizu sa IR daljinskim

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

6 dioda u nizu sa daljinskim
Vrlo čest način upravljanja Arduino mikrokontrolerom je pomoću IR (Infrared) daljinskog.

U kompletu Arduinu komponenti dolazi i IR daljinski sa oznakom CarMP3 koji ima tipke sa brojevima kao i tipke za media upravljanje.

Na slici lijevo je primjer uključivanja i isključivanja 1 do 6 dioda pritiskom na odgovarajuću brojčanu tipku IR daljinskog.

Termistor termometar sa prikazom temperature na vlastitom web serveru

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Termistor termometar AREF web server Arduino, u AREF spoju kao termometar, može izmjerenu temperaturu prikazivati na vlastitom web serveru koji je dostupan svim uređajima koji su u istoj LAN mreži kao i Arduino.

Ako Arduino ima pristup internetu, onda je očitavanje izmjeren temperature moguće sa bilo koje lokacije na svijetu.

Arduino termistor termometar (AREF) sa upisom na SD karticu

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Termistor termometar AREF SD kartica
Arduino, kada radi kao termometar, izmjerene vrijednosti može snimati na SD (ili microSD) karticu. Te podatke je moguće, kasnije, po želji i potrebi pročitati.

U ovom primjeru je kreiran termometar sa termistorom u AREF spoju zbog poboljšane tačnosti. Pored toga, za povećanje tačnosti je vršeno računanje srednje vrijednosti 5 uzastopnih očitavanje temperature.

Upis i čitanje podataka sa SD kartice

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Upis i čitanje sa SD kartice
Rezultate proračuna ili mjerenja je poželjno sačuvati u neki file tako da ih je moguće po želji i potrebi pročitati.

Arduino može, rezultate proračuna ili vrijednosti pročitane sa raznih senzora snimati na SD (ili microSD) karticu.

Ispis teksta slovo po slovo na LCD display 16x2

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ispis teksta slovo po slovo na LCD
Arduino može, rezultate proračuna ili vrijednosti pročitanje sa raznih senzora prikazivati na LCD display.

Izbor LCD display-a ovisi o vrsti i opsegu podataka koji će biti prikazivani. Na slici iznad je primjer 16x2 LCD display-a.

Arduino IR daljinski

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Arduino IR daljinski
Arduino može služiti i kao IR transmitter odnosno daljinski upravljač. To je vrlo popularan trik - kontrola TV-a na javnim mjestima :)

Za to je potrebna IR dioda (IR predajnik - IR transmitter) i lista IR kôdova za upravljanje uređajem.

Arduino IR prijemnik

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

IR remote
Prije nego što Arduino mikrokontroler pretvorimo u uređaj kojim se upravlja pomoću IR (Infrared) daljinskog potrebno je prvo savladati osnove prijema i obrade signala IR daljinskog.

U kompletu Arduinu komponenti dolazi i IR daljinski sa oznakom CarMP3 koji ima tipke sa brojevima kao i tipke za media upravljanje.

Na slici iznad je primjer spoja noname IR receiver-a.

Amicus copyright 2023