Support amicus.ba with small donation

 

Win 10 taskbar dugmadWindows 10 ima mogućnost grupisanja dugmadi otvorenih programa prikazanih na taskbar-u.

To znači da je moguće dugmad otvorenih programa prikazati kao male dugmiće bez teksta (gornji red na slici iznad) ili kao dugmad sa tekstom (donji red na slici iznad).

Međutim, kako na Windows 10 podesiti prikaz veličine taskbar tipki pod Windows 10?

Nakon avgustovskog anniversary update-a za Windows 10, pored nekoliko drugih promijena, Mala dugmaddugmad na mom taskbar-u su postala mala i bez teksta, slika desno.

Budući da sam navikao da, pored ikonice, na taskbar dugmetu vidim i ime programa odmah sam htio da ispravim tu neželjenu modifikaciju.

Velika dugmad
Da bi imao prikaz velikih dugmadi na taskbaru, odnosno i teksta na dugmetu, kao na slici lijevo potrebno jenapraviti nekoliko sljedećih koraka.

Prvo, kliknuti esnom tipkom na prazan dio taskbar-a i iz prikazanog Taskbar settings menu
menia izabrati Settings kao na slici desno.

Nakon toga će se pojaviti prozor kao na slici ispod.

 

Settings

 

Potrebno je pronaći dio kao na slici ispod:

Stara taskbar podešenja

U listi Combine taskbar buttons (Kombinuj taskbar dugmad) umjesto Always, hide labels (Uvijek, sakrij tekst) izabrati kao na slici ispod.

Nova taskbar podešenja

Sada će dugmad otvorenih programa sadržavati i labelu sa teksstom kao na slici ispod

Velika dugmad

P.S.

Na slikama je podloga svih prozora crna zato jer koristim Windows 10 Dark temu. U članku Aktiviranje Dark teme na Windows 10 možete pronaći upute za akiviranje ove teme.