Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

 

Slijede teme koje su već obrađene u tutorijalu za Visual basic 6

 

Napomena: sve navedeno je rezultat direktnog rada i eksperimentisanja. Svi primjeri su autentični i isprobani (izdvojeni iz stvarnih programa).

Matematički i logički operator

Česti korišteni ASCII kôdovi

MSGBOX

INPUTBOX

Upravljanje kombinacijom tipki sa tastature

Zabrana upisa nekog znaka u TXTBOX

Maskiranje znakova ukucanih u TXTBOX

Upotreba funkcije SENDKEYS

CASE naredba

DATE funkcija

Deklaracija ENUM tipa

Praćenje greške

Pokretanje file-a pomoću ShellExecute API funkcije

Can't find project library CurDir

Can't access the system registry

Upotreba SHELL API funkcije

Upis i čitanje podataka iz datoteke

Funkcija za nalaženje razlike datuma

Promjena fokusa na formi pomoću tipke ENTER

Manipulacije sa stringom – isijecanje i traženje nekog znaka

Upis i čitanje iz Windows registry-a sa putanje HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\

Upis i čitanje iz željenog ključa registry-a

Skrolovanje teksta na formi

Kreiranje query-a u Access-u

ADODB konekcija na .mdb bazu

Manipulacije sa rekordestom

Toolbar sa ikonicama na formi

ListBox kontrole

Padajuća  lista - ComboBox kontrola

DateAdd funkcija

DateDiff - funkcija za nalaženje razlike datuma

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023