Support http://amicus.ba with small donation

 
Četvrtak 8 Juni 2023

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VB6 toolbar
Visual Basic forma je mnogo praktičnija za korištenje i estetski prihvatljivija ako posjeduje traku sa alatima - toolbar.

Da bi na formi bio postavljen toolbar sa ikonicama potrebno je na formu postaviti ImageList i učitati ikone koje će biti predstavljene na toolbar-u a zatim na formu dodati i kontrolu Toolbar. Da bi na Toolbox-u VB-a bile ImageList i Toolbar kontrole potrebno je u Project\Components u kartici Controls uključiti Microsoft windows common controls 6.0.

Kao identifikator dugmeta se koristi naziv iz polja Key za toolbar.

Manipulacije dugmadima na toolbar-u (omogućavanje i onemogućavanje dugmeta):

Toolbar.Buttons(1).Enabled = True

ili

Toolbar.Buttons("ime").Enabled = False

Pokretanje akcije klikom na dugme:

Detekcija klika na dugme vrši se u proceduri Private Sub toolbar_ButtonClick.

If Button.Key = "tlbprva" Then

   MsgBox "Pritisnuto je prvo dugme na toolbar-u"

End If

Gdje je "tlbprva" ime dugmeta koje je dato u procesu kreiranja dugmenta (ne Caption).

Ako je iz koda potrebno pozvati neko dugme koristiti kod:

Call ImeToolbara_ButtonClick(Me. ImeToolbara.Buttons(n))

Gdje je ImeToolbara ime toolbar-a na kome su dugmad, a n predstavlja redni broj dugmeta čiji klik pozivamo (indeks n kreće od 1).

 

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023