Support http://amicus.ba with small donation

 
Četvrtak 8 Juni 2023

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Razlika datuma

Za nalaženje razlike dva datuma koristiti funkciju:

DateDiff("interval", datumprije, datumkasnije)

 

 

Interval je string koji određuje jedinicu vremena u kojoj će razlika biti prikazana:

yyyy    - godina

q          - kvartal

m         -mjesec

y          -dan u godin

d          -dan

w         -dan u sedmici

ww      -sedmica

h          -sat

n          -minuta

s          -sekunda

Ako želimo izračunati razliku u danima između dva datuma možemo koristiti sljedeći primjer:

'Deklaracije varijabli

Dim dtDatumPrije As Date, dtDatumPoslije As Date, intDana As Integer

'Setovanje datuma koji će biti oduziman

dtDatumPrije = Format(Date, "dd/mm/yyyy")

'Setovanje datuma od kojeg će biti oduzimano

dtDatumPoslije = Format(DateAdd("d", 14, dtDatumPrije), "dd/mm/yyyy")

'Izračun razlike datuma (dtDatumPoslije – dtDatumPrije)

intDana = DateDiff("d", dtDatumPrije, dtDatumPoslije)

'Prikaz rezultata u msgbox-u

MsgBox "Između datuma " & dtDatumPrije & " i datuma " & dtDatumPoslije & " je" & Chr(10) & "razlika od " & intDana & " dana", vbOKOnly + vbInformation, "Razlika datuma."

Prvo su izvršene deklaracije potrebnih varijabli, nakon toga izvršeno setovanje datuma. Po setovanju datuma je pomoću funkcije DateDiff izračunata razlika datuma. Parametar "d" je definisao da će rezultat predstavljati razlku dana između dva datuma.

Na kraju je rezultat prikazan u msgbox-u, slika iznad.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023