Support http://amicus.ba with small donation

 
Subota 20 Avgust 2022

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Kada je omogućena mrežna komunikacija i razmjena dokumenata putem mreže, onda možemo pristupiti i dijeljenju (sharing) i štampača instaliranih na računare u mreži. To znači da je moguće da na jedan štampač koji je instaliran na neki od umreženih računara mogu printati svi umreženi računari i to isto kao da je instaliran lokalno. Jedini problem je što treba otići po papir do računara na koji je printer fizički spojen i instaliran :)

Kako pod Windows XP operativnim sistemom instalirati štampač preko mreže?

 

Prije svega, na jednom od umreženih računara treba instalirati printer koji će biti dijeljen na mreži. Procedura instalacije je uglavnom automatska tako da je, najčešće, potrebno samo uključiti štampač na napajanje, spojiti ga sa USB (Universal  Serial Bus) kablom sa računarom a windowsi će ga detektovati i pokrenuti instalaciju. Za novije, standardne, štampače čak neće biti potreban ni CD/DVD sa driver-ima (pogonskim programima). Ako windows-i nemaju driver-e onda instalaciju treba obaviti sa CD/DVD-a koji proizvođač isporučuje sa štampačem. U slučaju da instalirate već korišteni štampač i nemate driver-e, onda ih potražite na službenoj stranici proizvođača štampača.

Printer

EPSON driver-i za štampače

HP driver-i za štampače

SAMSUNG driver-i za štampače (kliknuti na computing i u gornjem panelu pratiti upute)

Ako na službenim stranicama ne pronađete odgovarajuće driver-a za svoj štampač, pokušajte na web stranici www.opendrivers.com ili drugim sličnim web stranicama.

Open drivers web stranica

Kada je štampač instaliran, da bi omogućili računarima sa mreže da prinaju na taj printer, potrebno je da ga podijelimo (Sharing).

Kliknuti na Start dugme i kliknuti na Printers and Faxes da se otvori prozor sa prikazom instaliranih printera.

Printer koji nije dijeljenSelektovati printer koji želimo da dijelimo. Ikonica instaliranog printera koji nije dijeljen izgleda kao na prvoj slici lijevo i kliknuti na njega desnom tipkom miša.

 

Sharing - dijeljenje printera

Nakon toga, iz dobijenog menia, izabrati Sharing... da se dobije prozor kao na slici desno. Markirati opciju Share this printer (Dijeli ovaj štampač) da se aktivira polje Share name: (ime dijeljenog štampača).

Automatski će biti upisano prvih osam znakova imena štampača koji dijelimo. Zašto samo osam znakova? Zato što računari sa Windows 98 i starijim operativnim sistemima kao i pod DOS-om nisu u mogućnosti da "pročitaju" ime duže od 8 znakova. Budući da u ovom trenutku imamo najviše računara pod Windows XP, Window Vista i Windows 7 to u polje za ime štampača možemo upisati me po želji.

Dodatni drajveri za štampač

U okviru Drivers (drajveri) imamo dugme Additional Drivers... (dodatni drajveri) koje otvara novi prozor za instalaciju dodatnih drajvera za naš štampač i to za starije verzije Windows-a koje sam pomenuo. To nam je potrebno ako u našoj mreži imamo računare sa starijim verzijama Windows-a pa će i za njih biti obezbijeđeni drajveri pri instalaciji preko mreže.

Ako imamo takve računare u mreži, kliknuti na dugme Additional Drivers... da se pojavi prozor za izbor dodatnih drajvera kao na slici lijevo. Na osnovu poznavanja operativnih sistema u mreži uključiti potrebne drajvere jednostavnim markiranje kvadratića ispred imena operativnih sistema za koje instaliramo drajvere i kliknuti na OK da se vratimo na prozor na slici iznad.

 

 

Ikonica dijeljenog štampača

Na kraju, kliknuti na Dugme Apply i OK čime je dijeljenje - sharing našeg printera završeno. I na ikonici štampača je sličica ruke koja simboliše da je dostupan preko naše lokalne mreže.

Sada je naš štampač "vidljiv" i dostupan iz mreže.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022