Support amicus.ba with small donation

 

Standardno se koriste A i B šema terminiranja. Ispod je tabela sa oznakama boja i rasporedom pin-ova za B i A šemu terminisranja respektivno.

 

Pin

T-568B boje žica

T-568A boje žica

1

Bijelo-Narandžasta

Bijelo-Zelena

Bijelo-narandžasta

Bijelo-zelena

2

Narandžasta

Zelena

Narandžasta

Zelena

3

Bijelo-Zelena

Bijelo-Narandžasta

Bijelo-zelena

Bijelo-narandžasta

4

Plava

Plava

Plava

Plava

5

Bijelo-Plava

Bijelo-Plava

Bijelo-plava

Bijelo-plava

6

Zelena

Narandžasta

Zelena

Narandžasta

7

Bijelo-Braon

Bijelo-Braon

Bijelo-braon

Bijelo-braon

8

Braon

Braon

Braon

Braon

Na slici ispod je raspored pinova i oznake boja žica u kablu za B i A šemu respektivno (pogled sa gornje strane UTP konektora).

A i B šema treminiranja

Za vezu računar-switch potrebno je izabrati A ili B šemu terminiranja (svjedno je) i OBA kraja kabla terminirati po istoj šemi prateći raspored žica iz tabele iznad - Straight (direktni) kabal.

Za umrežavanje dva računara direktno potrebno je jedan kraj kabla terminirati po A a drugi po B šemi - Crossover (ukršteni) kabal

Prvo ravno odsjeći kraj kabla, oljuštiti kraj 3 do 4 cm i rasplesti žice da se omogući redanje. Nakon poredanih žica, bez remećenja redoslijeda, umetnuti žice u konektor, zatim knektor u kliješta i pritisnuti kliješta da se izvrši terminiranje. Isti postupak ponoviti na drugom kraju kabla koji se terminira po istoj šemi kao i prvi kraj. (današnji switch-evi su autosense što znači da je moguće koristiti i crossover kabal - na jednoj strani A a na drugoj B šema terminiranja).

Time je gotov kabal za umrežavanje jednog računara. Isti postupak ponoviti za kablove za ostale računare koje treba umrežiti.

Switch

Kada su završena sva terminiranja, uključiti sve kablove u mrežne kartice računara, uključiti switch (slika lijevo) na napajanje i uključiti sve kablove u switch. Za svaki uključen računar treba da se upali lampica na switch-u. Ovisno o proizvođaču, postoje razne boje lampica za razna stanja (normalno, kolizija...).

 

 

Time je završeno ožičenje mreže. Ako su sva terminiranja uspješno izvršena, slijedi konfigurisanje svih računara za mrežni rad.