Support http://amicus.ba with small donation

 
Subota 20 Avgust 2022

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Standardno se koriste A i B šema terminiranja. Ispod je tabela sa oznakama boja i rasporedom pin-ova za B i A šemu terminisranja respektivno.

 

Pin

T-568B boje žica

T-568A boje žica

1

Bijelo-Narandžasta

Bijelo-Zelena

Bijelo-narandžasta

Bijelo-zelena

2

Narandžasta

Zelena

Narandžasta

Zelena

3

Bijelo-Zelena

Bijelo-Narandžasta

Bijelo-zelena

Bijelo-narandžasta

4

Plava

Plava

Plava

Plava

5

Bijelo-Plava

Bijelo-Plava

Bijelo-plava

Bijelo-plava

6

Zelena

Narandžasta

Zelena

Narandžasta

7

Bijelo-Braon

Bijelo-Braon

Bijelo-braon

Bijelo-braon

8

Braon

Braon

Braon

Braon

Na slici ispod je raspored pinova i oznake boja žica u kablu za B i A šemu respektivno (pogled sa gornje strane UTP konektora).

A i B šema treminiranja

Za vezu računar-switch potrebno je izabrati A ili B šemu terminiranja (svjedno je) i OBA kraja kabla terminirati po istoj šemi prateći raspored žica iz tabele iznad - Straight (direktni) kabal.

Za umrežavanje dva računara direktno potrebno je jedan kraj kabla terminirati po A a drugi po B šemi - Crossover (ukršteni) kabal

Prvo ravno odsjeći kraj kabla, oljuštiti kraj 3 do 4 cm i rasplesti žice da se omogući redanje. Nakon poredanih žica, bez remećenja redoslijeda, umetnuti žice u konektor, zatim knektor u kliješta i pritisnuti kliješta da se izvrši terminiranje. Isti postupak ponoviti na drugom kraju kabla koji se terminira po istoj šemi kao i prvi kraj. (današnji switch-evi su autosense što znači da je moguće koristiti i crossover kabal - na jednoj strani A a na drugoj B šema terminiranja).

Time je gotov kabal za umrežavanje jednog računara. Isti postupak ponoviti za kablove za ostale računare koje treba umrežiti.

Switch

Kada su završena sva terminiranja, uključiti sve kablove u mrežne kartice računara, uključiti switch (slika lijevo) na napajanje i uključiti sve kablove u switch. Za svaki uključen računar treba da se upali lampica na switch-u. Ovisno o proizvođaču, postoje razne boje lampica za razna stanja (normalno, kolizija...).

 

 

Time je završeno ožičenje mreže. Ako su sva terminiranja uspješno izvršena, slijedi konfigurisanje svih računara za mrežni rad.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022