Support http://amicus.ba with small donation

 
Ponedjeljak 26 Septembar 2022

Ocjene članaka: 4 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna
 

Zbog želje za što većim brojem posjeta, uglavnom, postavke prilagođavamo pretraživačima. Jedna od takvih postavki je i način prikaza URL-a Joomla članka.

Na slici ispod su tri načina prikaza adrese članaka ovisno o postavkama:

URL primjeri

Postavke prikaza URL-a se vrše iz Control panel-a Joomla-a. Potrebno je ulogovati se administratorsko sučelje svoje Joomla web stranice, kliknuti na dugme Globalna konfiguracija iliiz menia Portal izabrati Globalna konfiguracija. Nakon toga, na kartici Portal, na desnoj strani pronaći okvir SEO Postavke 

Za prikaz adrese članka bitne su prve dvije opcije:

  1. Optimiziraj URL-ove za pretraživače
  2. Koristi URL prepisivanje

Prva opcija, Optimiziraj URL-ove za pretraživače (SEF - Search Engine Friendly), služi za prikaz adresa u formatu koji je pogodniji za pretraživače ali i za čovjeka.

Druga opcija, Koristi URL prepisivanje, služi za eliminisanje index.php iz adrese koristeći Apache mod_rewrite funkciju.

Prvi slučaj:

Optimiziraj URL-ove za pretraživače NE
Koristi URL prepisivanje DA

SEO postavke1

Ako je prva opcija isključena, druga opcija - Koristi URL prepisivanje i nema smisla, a adresa članka izgleda kao u prvoj vrsti tabele na slici iznad. URL je ogroman sa masom podataka koji posjetiocu ili pretraživaču (search engine) ne znače ništa. Adresu je vrlo teško/nemoguće zapamtiti. Pored toga, URL sadrži podatke o kategoriji i ID-u članka što smanjuje sigurnost:

http://amicus.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=245:mywork&catid=34:programi&Itemid=41

Drugi slučaj:

Optimiziraj URL-ove za pretraživače DA
Koristi URL prepisivanje NE

 SEO postavke2

Ako je prva opcija uključen, a drug aopcija isključena, onda je URL dosta kraći u čitljiviji te lakši za pamćenje i izgleda kao u drugoj vrsti tabele iznad.

Međutim, URL sadrži index.php što i ne bi bio tako veliki problem jer nije teško za pamćenje, da to ne stvara probleme kada je u pitanju ugradnja flash-a (swf) u članak. Ako taj flash još poziva neki PHP file i učitava slike onda dolazi do problema sa putanjama.

Adresa je i na ovaj način bez potrebe velika i zgleda ovako:

http://amicus.ba/index.php/programi/245-mywork

Treći slučaj:

Optimiziraj URL-ove za pretraživače DA
Koristi URL prepisivanje DA
SEO postavke3

Ako su izabrane ovakve postavke, onda URL izgleda kao u trećoj vrsti tabele iznad. Adresa je vrlo kratka i laka za pamćenje.

Da bi URL prepisivanje radilo, ako ste na Apache web serveru, na root-u web servera morate preimenovati file htaccess.txt u .htaccess  (kao file bez imena sa extenzijom htaccess).

U slučaju da wam je Joomla host IIS 7 (Windows) trebate instalirati IIS URL Rewrite modul i file web.config.txt preimenovati u web.config

Na ovaj način se uklanja famozni index.php iz adrese članka koja sada izgleda ovako:

http://amicus.ba/programi/245-mywork

Ovakav URL je vrlo lako zapamtiti ili poslati nekome a bolje 'prolazi' i kod pretraživača.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022