Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

jDownloads komponenta je nezamjenljiva kada je u pitanju organizovanje download-a na Joomla! web stranici. Detaljan opis ove Joomla komponente (za Joomla! 1.5. - komponenta ima istu funkcionalnost i u najnovijoj verziji 1.9.1) možete pročitati u članku jDownloads komponenta za administriranje download-a.

Jedan od segmenata te komponente je mogućnost da posjetilac prijavi administratoru ako je neki download ne funkcioniše ili upućuje na na pogrešan dokument čime administrator (osoba čiji mail je upisan u konfiguraciji komponente) dobija e-mail sa ID-om i naziviom download-a koji je prijavljen kao pogrešan. Sadržaj tog email-a je unaprijed podešen i nije ga moguće mijenjati kroz konfiguraciju.

Taj mail izgleda ovako:

Korisnik je prijavio neispravan download:
Ime: TourGuide sa odmorištima i benzinskim pumpama na autocestama u Hrvatskoj
ID dokumenta: 1898

Molim vas da provjerite ovaj download!

Kako ovaj mail izmijeniti tako da sadrži i korisničko ime kao i puno ime i prezime registrovanog posjetioca koji je prijavio neispravan download?

Inače, opcija prijavljivanja neispravnog download-a se uključuje ulaskom u Konfiguracija i izborom Korisničko sučelje jDownloads komponente.

Za dodavanje novih informacija u email prijave pogrešnog download-a, kao što je korisničko ime i puno ime i prezime registrovanog člana, potrebno je napraviti ispravke u jdownloads.php file.

Ovaj file se nalazi na putanji /components/com_jdownloads na root-u web server-a. U nekom tekst editoru (Notepad ++) otvoriti jdownloads.php file i (za verziju 1.9.1. za Joomla! 2.5.) pronaći:

function reportDownload($option,$cid){,

i ispod linije 1967:

$text = sprintf(JText::_('COM_JDOWNLOADS_REPORT_FILE_MESSAGE_TEXT'), $title, $cid);

dodati sljedeće dvije linije kôda:

$userdata = '<br /><br />********************************'.'<br />Korisnik : '.$user->username;

$ime_korisnika = '<br />Ime i prezime: '.$user->name . '<br />********************************';

Pored toga, u liniji 1971, $success = JUtility::sendMail($mailfrom, $mailfromname, $first_adress, $betreff, $text, $html_format, '',$empfaenger); ispraviti varijablu $text tako da ova linija sada izgleda kao:

$success = JUtility::sendMail($mailfrom, $mailfromname, $first_adress, $betreff, $text.$userdata.$ime_korisnika, $html_format, '',$empfaenger);

Snimiti izmjene i iskopirati jdownloads.php na svoj web server.

Time će u mail prijave neispravnog download-a biti dodani i podaci o korisniku koji je prijavio download kao neispravan - Korisničko ime kao i puno ime i prezime osobe koja je prijavila neispraan download.

E-mail administratoru sada izgleda ovako:

Korisnik je prijavio neispravan download:
Ime: TourGuide sa odmorištima i benzinskim pumpama na autocestama u Hrvatskoj
ID dokumenta: 1698

Molim vas da provjerite ovaj download!

********************************
Korisnik : Amicus
Ime i prezime: Samir Gutić
********************************

Napomena: Ispravljanjem file-ova u instalaciji bilo koje Joomla komponente može se desiti da oštetimo komponentu tako da više nije funkcionalna. Zbog toga, uvijak, prije ispravke treba kreirati rezervnu kopiju originalnog file-a. Druga stvar vezana za ispravke php file-ova je da time dobijamo željenu funkcionalnost, međutim, nakon update-a te komponente, gubimo sve načinjene izmjene jer se svi postojeći file-ovi mijenjanju novim. Zbog toga treba sačuvati upute za ponavljanje napravljenih izmjena i nakon update-a, ako želimo da nastavimo koristiti izmjene načinjene prije update-a komponente.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2021