Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

No Hotlinking porukaHosting za web stranicu se plaća - sam prostor za smještanje podataka, a mnogi hosting paketi imaju i bandwith limit, odnosno ograničen mjesečni iznos prometa.

Ako primijetite da vam je mjesečni promet iznenada porastao, a broj posjetilaca nije povećan - vjerovatno neko radi hotlinking slika sa vaše web stranice.

Šta je uopšte hotlinking i zašto je loš?

Pojam hotlinking predstavlja ružnu praksu pojedinh web administratora da, za prikaz na svojim web stranicama, koriste slike sa drugih web stranica i to ne direktnim kopiranjem na svoj web server, nego samo kopiranjem linka na sliku koja se nalazi na tuđem web serveru. Naravno, sve to bez dozvole vlasnika.

I samo kopiranje slika sa drugih web stranica na svoj web server i njihovo objavljivanje bez dozvole vlasnika je loše a ako još neko koristi i tuđi hosting prostor tako što će te tuđe slike prikazivati na svojoj web stranici dok su fizički smještene na tuđoj onda to graniči sa bezobrazlukom i to sa one druge strane - preko bezobrazluka!

Kako uopšte primjetiti da neko radi hotlinking slika sa vaše web stranice?

Jedan od načina je da jednostavno vidite sliku sa svoje web stranice na nečijoj tuđoj web stranici.

Drugi način je provjerom logova u control panel-u svog hosting paketa. U logovima se vide posjete sa pojedinih web stranica (IP adresa) ali samo i direktno nekoj slici.

Kako god bilo, bolje je tu pojavu spriječiti u startu. Kako spriječiti hotlinking slika sa svoje web stranice?

E sad, kako uopšte nešto na internetu uspješno spriječiti?

Ako primijetite da je slika sa vaše web stranice hotlinkova na drugoj web stranici (hotlinkova ne iskopirana), možete im se osvetiti tako što će te tu sliku, na svom serveru, zamijentii nekom drugom slikom sa porukom po želji. Naravno, prvo u članku na svojoj web stranici tu sliku zamijeniti novom da se slika poruke hotlink-eru ne pojavi na vašoj web stranici. Primjeri takvih slika su ispod:

No_hotlinkingNo_hotlinkingNo_hotlinkingNo_hotlinking

Budući da je kradljivac slike - hotlink-er na svoju web stranicu iskopirao samo link na sliku, zamjenom slike, ali zadržavanjem njenog imena, na toj stranici će se pojaviti nova slika.

Neki su išli tako daleko da su, hotlinker-ima, postavljali slike sa pornografskim sadržajem. Međutim, to je neprimjerno a i možda krši pravila vašeg hosting paketa (vjerovatno). Da i ne govorim o mogućem padu rejtinga vaše web stranice (jer će pretraživači, analizom linka na tu sliku, doći do vaše web stranice).

Vrjeme je za primjenu hotlinking zaštite putem .htaccess file-a.

Kako to izvesti?

Prvo, pomoću nekog programa za obradu slika, kreirati svoju No_hotlinking sliku sa željenom ekstenzijom (za tu extenziju NE smije biti uključena hotlink zaštita), imenom po želji i sadržajem po želji i iskopirati je na svoj web server. Nakon toga, na root-u svog web servera pronaći .htaccess i iskopirati ga na računar (prije izmjene napraviti sigurnosnu kopiju).

Ako nemate .htaccess file, provjerite postoji li htaccess.txt i njega iskopirajte i preimenujte u .htaccess.

Pomoću text editora (npr. Notepad ++) otvoriti .htaccess i na kraj dokumenta, iza zadnje postojeće linije dodati sljedeći kôd:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+\.)?ime_domene\.ba/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !google\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !search\?q=cache [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !msn\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !yahoo\. [NC]
RewriteRule .*\.(jpg|gif|bmp|png)$ /images/NoHotlinking.jpeg [L]

U gonjem kôdu ime_domene zamijeniti imenom svoje domene (bez http://), a .ba zamijeniti sa svojom oznakom države ili domene.

Sljedeći segment iz antihotlinking zaštite isključuje pretraživače Google, zatim keširanu verziju vaše stranice (Google), Bing i Yahoo pretraživače.

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !google\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !search\?q=cache [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !msn\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !yahoo\. [NC]

Zadnja linija:

RewriteRule .*\.(jpg|gif|bmp|png)$ /images/NoHotlinking.jpeg [L]

je ključna jer umjesto hotlink-ovane slike šalje zamjensku sliku koju ste prije pripremili.

Treba obratiti pažnju na jednu stvar - EXTENZIJA NoHotlinking slike NE SMIJE biti uključena u hotlinking zaštitu, odnosno ne smije se nalaziti u listi extenzija na početku ove linije inače se može desiti da se server uhvati u petlju, a t aslika sigurno neće biti prikazana na stranici hotlinker-a.

U primjeru iznad je navedeno da hotlinking zaštita radi za sljedeće tipove slika:(jpg|gif|bmp|png) zbog čega je moja NoHotlinking slika .JPEG tipa.

Obratite pažnju da extenzija .jpeg nije navedena u listi.

Sada snimiti .htaccess i iskopirati ga na root web servera, preko postojećeg. Nakon toga, refreširajte stranicu  sa hotlink-ovanom slikom sa vaše stranice i pogledajte koja slika je prikazana :)

Forma za generisanje vlastitog anti-hotlinking kôda

Unesite tražene podatke i pritisnite na dugme Generiši kôd. Nakon toga će se u polju ispod pojaviti generisan kôd koji trebate kopirati na kraj svog .htaccess file-a i upload-ovati ga na root svog web servera.

Ime domene bez http:// (npr. amicus)
Tip domene (npr. ba)
Putanja do direktorija sa anti-hotlinking slikom (npr. images)
Ime anti-hotlinking slike bez extenzije (npr. anti_hot). Mora biti .JPEG tipa

Tipovi slika koji će biti zaštićeni:
JPG
PNG
GIF
BMP
JPEG
JPEG format nije zaštićen je u tom slučaju na stranici hotlinker-a ne bi bila prikazana ni vaša Anti-hotlinking slika.Nakon pritiska na dugme Generiši kôd, kliknite unutar polja sa generisanim kôdom da se cijeli kôd selektuje. Nakon toga, kliknite desnom tipkom na selektovani kôd, izaberite Copy i kopirajte cijeli kôd. Na kraju ga pastirajte u svoj .htaccess file, snimite ga i upload-ujte na svoj web server.

 

Provjera antihotlinking zaštite

Putanja do slike na vašoj web stranici (npr: http://amicus.ba/images/NoHotlinking.jpeg)

Ako je ispod prikazana stvarna slika sa vaše web stranice, onda antihotlinking zaštita ne funkcioniše. U slučaju da je prikazana antihotlinking slika koju ste kreirali znači da ste uspješno implementirali anthotlinking zaštitu."

P.S.

Budite obzirni i umjereni u porukama na no hotlinking slici budući da je ta slika ipak na vašem web serveru i linkom upućuje na vašu web stranciu. Najbolje je, pored poruke, ispisati link na svoju stranicu čime dobijate besplatnu reklamu.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2021