Support amicus.ba with small donation

 

Logo komponente attachmentsVrlo često mi u članku na Joomla web stranici treba da postavim neki dokument za download. Naravno, mogu upload-ovati taj dokment na web server i onda kreirati hiperlink za download, ali time nemam nikakvu kontrolu niti statistiku preuzimanja tih dokumenata niti mogućnost njihovog centralizovanog ažuriranja.

Mogućnost dodavanja priloga direktno u Joomla članke daje Joomla komponenta Attachments (Prilozi).

Komponentu možete besplatno preuzeti na joomla extensions web stranici (link ispod).

Dokumenti za download:
(1 glas)

Download Joomla komponente za dodavanje priloga u Joomla članke - Attachments.

Autor;Jonathan Cameron
Datum26-02-2011
Jezik  German
Sistem  MS Windows
Veličina 634 B
Download 135

Komponenta je prilično jednostavna za upotrebu. Nakon standardne instalacije, potrebno Attachment Plugin-ovi koje treba aktiviratije uključiti sve Plugin-ove (dodatke) kao na slici desno da bi se omogućio prikaz priloga u člancima kao i aktiviralo dugme za dodavanje priloga u editoru članaka.

 

Budući da se prilozi vežu za pojedine članke, pPotrebno je prvo kreirati članak u koji će attachment biti dodan.

Sada, je potrebno pokrenuti Attachments  komponentu iz menia Komponente i kreirati attachment-e.

Šta znači kreirati attachment-e?

U dobijenom prozoru kliknuti na dugme New (Novi) i izabrati članak u kojem će prilozi biti prikazani. Da, moguće je dodati više priloga u jedan članak, samo što su svi svrstani u jednu tabelu u pojavljuju se zajedno na istoj poziciji u članku.

 

Nakon izbora članka, izabrati dokument koji će biti "zakačen", ikonicu dokumenta iostale postavke. Moguće je umjesto dokumenta, kao attachment, postaviti i link na neki dokument na drugom serveru - npr. download Mozilla Firefox-a i slično.

 

Kada snimimo kreirane atachment-e u listi ispod dobijamo prkazane dokumente sa odgovarajućim informacijama kao što je broj download-a do sada i slično, slika ispod.

Attachments lista

Sada, u našem članku za koji smo vezali attachment-e, na dnu članka stoji tabela sa listom "zakačenih" dokumenata i linkova. Izgled tabele je moguće mijenjati u odgovarajućem CSS dokumentu unutar direktrija u kojem je instalirana komponenta Attachments.

 

Ako želite da se tabela pojavi na željenom mjestu u članku, onda u konfiguraciji komponente, za opciju Where should attachments be placed (Gdje će prilozi biti postavljeni) izabrati Custom Placement (Pozicioniranje po želji). Time se daje mogućnost dodavanja tokena {attachments} u željenu liniju u članku klikom na dugme {attachments} token u editoru članka.

U konfiguaciji postoji jako puno korisnih opcija za podešavanje među kojima je i određivanje prava pristupa dokumentima za download i to omogućavanje download-a svim posjetocima (i neregistrovanim), samo registrovanim na web stranicu ili nikome.

Međutim, loša stvar je što se ta ograničenja odnose na SVE priloge a ne na pojedinačne. Znači, nije moguće pojedine attachment-e ponuditi na download svima a druge samo registrovanim članovima. Ili svi ili samo registrovani Undecided

Komponenta je vrlo praktična i pozdana i preporučio bih je za upotrebu. Čak sam je i kompletnu preveo na Bosanski jezik. Prijevod je dostupan svim registrovanim članovima.