Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Logo komponente attachmentsVrlo često mi u članku na Joomla web stranici treba da postavim neki dokument za download. Naravno, mogu upload-ovati taj dokment na web server i onda kreirati hiperlink za download, ali time nemam nikakvu kontrolu niti statistiku preuzimanja tih dokumenata niti mogućnost njihovog centralizovanog ažuriranja.

Mogućnost dodavanja priloga direktno u Joomla članke daje Joomla komponenta Attachments (Prilozi).

Komponentu možete besplatno preuzeti na joomla extensions web stranici (link ispod).

Dokumenti za download:
(1 glas)

Download Joomla komponente za dodavanje priloga u Joomla članke - Attachments.

Autor-23;Jonathan Cameron
Datum-2326 Februar 2011
Jezik-23  French
Sistem-23  MS Windows
Veličina-23 634 B
Download-23 135

Komponenta je prilično jednostavna za upotrebu. Nakon standardne instalacije, potrebno Attachment Plugin-ovi koje treba aktiviratije uključiti sve Plugin-ove (dodatke) kao na slici desno da bi se omogućio prikaz priloga u člancima kao i aktiviralo dugme za dodavanje priloga u editoru članaka.

 

Budući da se prilozi vežu za pojedine članke, pPotrebno je prvo kreirati članak u koji će attachment biti dodan.

Sada, je potrebno pokrenuti Attachments  komponentu iz menia Komponente i kreirati attachment-e.

Šta znači kreirati attachment-e?

U dobijenom prozoru kliknuti na dugme New (Novi) i izabrati članak u kojem će prilozi biti prikazani. Da, moguće je dodati više priloga u jedan članak, samo što su svi svrstani u jednu tabelu u pojavljuju se zajedno na istoj poziciji u članku.

 

Nakon izbora članka, izabrati dokument koji će biti "zakačen", ikonicu dokumenta iostale postavke. Moguće je umjesto dokumenta, kao attachment, postaviti i link na neki dokument na drugom serveru - npr. download Mozilla Firefox-a i slično.

 

Kada snimimo kreirane atachment-e u listi ispod dobijamo prkazane dokumente sa odgovarajućim informacijama kao što je broj download-a do sada i slično, slika ispod.

Attachments lista

Sada, u našem članku za koji smo vezali attachment-e, na dnu članka stoji tabela sa listom "zakačenih" dokumenata i linkova. Izgled tabele je moguće mijenjati u odgovarajućem CSS dokumentu unutar direktrija u kojem je instalirana komponenta Attachments.

 

Ako želite da se tabela pojavi na željenom mjestu u članku, onda u konfiguraciji komponente, za opciju Where should attachments be placed (Gdje će prilozi biti postavljeni) izabrati Custom Placement (Pozicioniranje po želji). Time se daje mogućnost dodavanja tokena {attachments} u željenu liniju u članku klikom na dugme {attachments} token u editoru članka.

U konfiguaciji postoji jako puno korisnih opcija za podešavanje među kojima je i određivanje prava pristupa dokumentima za download i to omogućavanje download-a svim posjetocima (i neregistrovanim), samo registrovanim na web stranicu ili nikome.

Međutim, loša stvar je što se ta ograničenja odnose na SVE priloge a ne na pojedinačne. Znači, nije moguće pojedine attachment-e ponuditi na download svima a druge samo registrovanim članovima. Ili svi ili samo registrovani Undecided

Komponenta je vrlo praktična i pozdana i preporučio bih je za upotrebu. Čak sam je i kompletnu preveo na Bosanski jezik. Prijevod je dostupan svim registrovanim članovima.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2021