Support amicus.ba with small donation

 

Joomla komponenta Attachments V2.2. služi za upravljanje attachments-ima u člancima, ali je i front end (prikaz na web stranici) i back end (prikaz u administraciji) izvorno na Engleskom jeziku.

Za one koji ne vole da na svojoj Joomla stranici imaju komponente koje su na stranom jeziku, obezbijedio sam prijevod Joomla komponente Attachments for content articles  koja u Joomla članke dodaje priloge za download.


Dokumenti za download:
(1 glas)

Download Joomla komponente za dodavanje priloga u Joomla članke - Attachments.

Autor;Jonathan Cameron
Datum26-02-2011
Jezik  German
Sistem  MS Windows
Veličina 634 B
Download 135

Nakon download-a dokumenta, otpakujte ga u direktorij po želji. Unutra ćete naći i TXT dokument sa detaljnim uputama.

U arhivi su ini jezički dokmenti smješteni u direktorije onako kako trebaju biti iskopirani na vašem web serveru.

Odnosno, prijevod za back-end (administraciju) treba iskopirati iz direktorija \administrator\language\bs-BA u istoimeni direktorij na istoj putanji na vašem web serveru.

Isto tako, prijevode za front-end (samu web stranicu) iskopirati iz direktorija \language\bs-BA u istoimeni direktorij na vašem web serveru.

Na kraju, ostaje vam da za jezik web stranice u  Joomla adminstraciji izaberete Bosanski i sav tekst vezan za attachment-e u vašim člancima će biti prikazan na Bosanskom jeziku.

Isto tako, ako za ulogiranog joomla administratora za jezik administracije izaberete Bosanski, sve opcije će biti na Bosanskom jeziku.