Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Microsoft Excel ima veliku kolekciju preddefinisanih dijagrama za čije kreiranje je potrebno selektovati podatke u tabeli i izabrati željeni tip dijagrama.

Excel će na osnovu selektovanih podataka kreirati dijagram.

Međutim, na jednoj osi (obično X) je uvijek redni broj podatka čija vrijednost je prikazana na dijagramu.

Ako je potrebno prikazati odvisnost jednog skupa podataka od drugog, koristi se Excel X-Y (scatter) dijagram.

Dijagram temperatura-vlaznost

Za kreiranje dijagrama na slici iznad je prvo potrebno, u Excel-u, kreirati tabelu sa podacima.

Temperatura [°C] Vlažnost [%]
23.7 63%
24.6 61%
26.2 58%
26.7 57%
26.5 58%
25.4 61%
23.6 64%
24.4 62%
25.2 60%
26.7 57%
26.3 59%
25.4 61%
23.4 63%
25.3 59%
25.2 61%

Sada selektovati sve podatke u tabeli, uključujući i zaglavlja kolona, te aktivirati karticu Insert i izabrati dijagram tipa Scatter.

U listi Scatter dijagrama izabrati Scatter with only Markers. Pojaviće se dijagram koji sadrži samo tačkice koje predstavljaju parove Temperatura (X osa) i Vlažnost (Y osa).

Za kreiranjekrive koja prikazuje trend promjene prvo kliknuti liejvom tipkom na neku od tačkica na dijagramu. Nakon toga, na neku tačkicu kliknuti desnom tipkom miša i iz dobijenog menia izabrati Add Trendline... Pojaviće se prozorčić za izbor tipa aproksimacije vrijednosti između tačaka (Trendline Options). Za željeni rezultat eksperimetisati sa različitim vrstama aproksimacije.

Nakon izbora aproksimacije, moguće je izvršiti i druga podešenja grafikona. Na kraju potvrditi podešenja i na grafikonu će se pojaviti kriva kao na slici iznad.

Za promjenu boje podloge, linija i ostalih karakteristika grafikona, selektovati grafikon, aktivirati meni Design i grafikon podesiti po želji.

Excel dokument sa grafikonom na slici iznad možete preuzeti sa linka ispod:

Dokumenti za download:
xls.png Excel X-Y dijagram 1.0

Excel X-Y (scatter) dijagram ovisnosti temperature  i vlažnosti. Primjer kreiranja grafikona ovisnosti podataka na Y osi od podataka na X osi.

Licenca Besplatno link_extern.gifDatum 10-09-2016 Jezik  Bosanski Sistem  Office 2010 Veličina 12.25 KB Download 9 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

 

Nemate pravo da postavljate komentare. Za dozvolu komentiranja se obratite administratoru putem Kontakt forme

Amicus copyright 2019