Support amicus.ba with small donation

 

Otvoren hard disk
Naslov možda zvuči konfuzno i besmisleno, ali vjerujte da itekako ima smisla i značaja.

Prije nego što pojasnim značenje naslova članka da kažem nešto o procesu brisanja podataka sa diska.

Kada selektujemoneki file na disku i pritisnemo tipku Delete (Izbriši) na tastaturi, Windows-i taj file 'premjeste' u Recycle Bin (Korpu za otpatke) tako da ga možemo vratiti nazad.

Ako pri brisanju držimo pritisnutu tipku Shift (Shift + Delete) podaci neće biti premješteni u korpu za otpatke nego trajno izbrisani i ne možemo ih vratiti.

E tu je leži smisao naslova članka - Windows-i podatke fizički NE brišu sa diska nego samo prostor koji su izbrisani podaci zauzimali proglase slobodnim tako da na njihovo mjesto možemo snimiti nešto drugo. Windows-i file ne brišu fizički sa diska nego iz MFT tabele (Master File Table) samo izbrišu njegovu referencu. Zbog tog aje i moguće vratiti izbrisani file iz korpe za otpatke. To znači da je, ako preko lokacije izbrisanog file-a nije ponovo nešto upisano, pomoću odgovarajućih programa (ne samih Windows-a), moguće ponovo vratiti izbrisane file-ove!

Tu leži smisao i značenje naslova članka. Postavlja se pitanje kako to spriječiti? Odgovor je - brisanjem slobodnog prostora na disku.

Nakon brisanja nekog file-a, Windows-i iz MFT tabele samo izbrišu njegovu referencu, odnosno prostor koji je zauzimao na disku proglase slobodnim i omoguće pisanje preko te lokacije.

Međutim, ako imamo dosta slobodnog prostora, može proći jako puno vremena dok se preko te lokacije ne upiše nešto novo. Svo to vrijeme su izbrisani podaci prisutni na disku i moguće ih je vratiti.

Šta je u tome loše? Pa svako ima privatnih stvari koje drži na disku, od slika preko video snimaka do dokumenata i slično koji nisu namijenjeni očima javnosti. Samim brisanjem ne rješavamo problem jer je izbrisane podatke, uglavnom, moguće vratiti.

Uzmite primjer da svoj stari hard disk izbrišete i poklonite nekome. Niste ni svjesni da ste mu, pored samog diska poklonili i sve svoje podatke!

Zbog toga podatke treba fizički uništiti, odnosno, nakon njihovog brisanja, osigurati da je nešto snimljeno preko njihove lokacije.

CCleaner - izbor opcije brisanja slobodnog prostoraZa tu svrhu postoji puno programa namijenjenih samo tom poslu. Međutim, ovdje ću objasniti postupak brisanja praznog prostora sa diska pomoću jednog besplatnog programa, CCleaner, čija je osnovan namjena čišćenje nepotrebnih file-ova sa diska (.tmp, .tem, privremenih file-ova, i slično) ali koji ima opciju sigurnog brisanja (Wipe) cijelog diska(!) i sigurnog brisanja slobodnog prostora.

Na slici desno je prozor CCleaner-a sa iazbranom opcijom Tools (alati) i koja, pored ostalih alata sadrži alat Drive Wiper (Brisač Diska).

Iz padajuće liste Wipe je moguće izabrati jednu od dvije opcije:

  • Entire Drive (All data will be erased) (Cijeli diski (Svi podaci će biti izbrisani))
  • Free Space Only(Samo slobodni prostor)

Upravo ova druga opcija, Free Space Only, je ono što je potrebo za onemogućavanje vraćanja izbrisanih podataka sa diska.

Samo da napomenem da prva opcija, Entire Drive (All data will be erased) služi za BRISANJE SVIH PODATAKA SA CIJELOG DISKA.

Nakon izbora opcije Free Space Only (Samo slobodni prostor) potrebno je izabrati metod sigurnosnog brisanja. Na raspolaganju su četiri metoda brisanja:

  • Simple Overwrite (1 pass) Jednostavno prepisivanje (1 prolaz)
  • Advanced Overwrite (3 passes)
  • Complex Overwrite (7 passes)
  • Very Complex Overwrite (35 passes)

Američka agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) koristi algoritam sa 7 ponovljenih prolaza (sedmostruko prepisivanje podataka preko praznog prostora) što je stvarno previše za prosječnog korisnika. Osim toga, odvisno o veličini praznog prostora, svaki prolaz može trajati i više od sat vremena.

CCleaner wipe MFT free space
Poslije izbora željenog metoda sigurnosnog brisanja praznog prostora na disku, potrebno je, u okviru Drives (Diskovi), izabrati disk(ove) čiji prazan prostor želimo izbrisati.

Na kraju, kliknuti na dugme Wipe (Zbriši) čime će biti pokrenut proces detekcije slobodnog prostora a zatim i postupak sigurnosnog brisanja, ako na slici lijevo.

Sada, isključiti monitor i pustiti program da odradi zadatak sigurnosnog brisanja.

Napisao sam - isključiti monitor, jer sam htio naglasiti činjenicu da taj postupak traje dosta dugo i nema potrebe da monitor džaba radi - ekološka osviješćenost.

Osim toga, budući da se radi o postupku nad cijelim diskom, nije preporučljivo intenzivno koristiti računar dok se proces ne završi.

Kada program završi sigurnosno brisanje, pojaviće se poruka o uspješnom završetku procesa.

Nakon toga, pomoću nekog programa za vraćanje izbrisanih podataka provjeriti da li je, na tom disku, moguće pronaći nešto izbrisano što je moguće vratiti (restore).

Ja nisam uspio pronaći niti jedan izbrisan file koji je moguće, nakon postupka sigurnosnog brisanja, uspješno vratiti.

Upravo to je razlog za upozorenje:

Prije pokretanja procedure sigurnosnog brisanja slobodnog prostora na disku uraditi backup svih važnih podataka na disku jer ih u slučaju greške neće biti moguće vratiti.

Program CCleaner možete preuzeti sa linka ispod:

Dokumenti za download:
(0 glasova)
ccleaner

CCleaner je odličan program za čišćenje nepotrebnih file-ova sa diska - smeća.

Autor;Piriform
{author_url_text}
Datum30-01-2014
Jezik  German
Sistem  Android
Veličina 4.5 MB
Download 92

Napomena:

SAMI PREUZIMATE ODGOVORNOST ZA SVE ŠTO SE MOŽE DESITI SA VAŠIM RAČUNAROM ILI PODACIMA. To znači da sami preuzimate odgovornost za eventualnu nastalu štetu na računaru ili eventulani gubitak podataka.