Utorak 26 Septembar 2023

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Windows 8.1    Ako ste jedna od onih osoba koje uvijek moraju imati najnovije verzije programa, aplikacija, operativnih sistema i slično, ovo je članak za vas.

Microsoft je nedavno objavio update za Windows 8 odnosno Windows 8.1.

Poslije malo duže instalacije pokrenute iz Windows 8, pojavio se Windows 8.1 kao na slici lijevo.

Puno medijske pompe oko te nadgradnje Windows-a, oko žalbi korisnika (uistinu opravdanih) ali vrlo malo konkretnih i korisnih promjena.

Ovdje neću govoriti o tome šta Windows 8.1 ima a ne bi trebao ili šta nema a trebao bi da ima.

Objasniću postupak update-a Windows 8 operativnog sistema na Windows 8.1.

Ako želite uraditi update (nadgradnju) postojećeg Windows 8 i pri tome sačuvati svoje podatke, onda, prije svega, treba obezbijediti instalaciju Windows 8.1. koja odgovara postojećoj Windows 8 instalaciji.

Pri tome mislim na verziju koju imate instaliranu: Windows 8, Windows 8 Pro ili Windows 8 RT.

Sukladno toj verziji potrebno je izavrati i verziju Windows 8.1 za nadgradnju.

 

Proces instalacije

Pokrenuti postojeći Windows 8 i ulogovati se kao korisnik sa administratorskim pravima. U DVD ROM umetnuti DVD sa instalacijom Windows 8.1. i sačekati da se pokrene instalacija. Početak instalacije izgleda kao na slici ispod.

Početak instalacije Windows 8.1.

Nakon završetka postupka na slici iznad (dostizanja 100%) pojavljuje se ekran kao na slici ispod.

Windows 8.1. priprema

Po završenoj pripremi (Geting ready), još malo se vrte tačkice pa se pojavi još nova jako 'informativna' poruka: "Setting up few mote things" - Podešavanje još nekoliko stvari, slika ispod.

Podešavanje još "nekih" stavri

Po završetku podešavanja, ponov se pojavljuje poruka Getting ready i onda, napokon, prvi znaci 'života' Windows 8.1. odnosno, prozor za podešavanje visualnog doživljaja kao na slici ispod.

Windows 8.1. - personalizacija

Pomijeranjem klizača na slici iznad, mijenja se boja prikaza Windows 8.1. (bravooo !). Klik na ENG u donjem desnom uglu daje mogućnost izbora Bosanske tastature (ili neke druge). Klikom na dugme Next pojavljuje se prikaz za pokretanje dodatnih podešavanja Windows-a, kao na slici ispod.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

Ako ste ljubitelj slanja informacija Microsoft-u (i kome sve ne) onda kliknite na dugme Use express settings (Koristi ekspres podešenja). U suprotnom, ako želite podesiti stvari po svojoj želji, kliknite na dugme Customize (Podesi po želji). Nakon ovog drugog izbora, pojavljuje se prikaz kao na sljedećoj slici.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

Na slikama možete vidjeti moje postavke, a vi podesite stvari po svom nahođenju i potrebama. Klikom na dugme Next pojavljue se sljedeći prikaz.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

Kao i na prethodnom prikazu, po želji izaberite postavke. Ja sam isključio sva slanja izvještaja, informaciaj i slično koji ne koriste meni lično. Klikom na dugme Next pojavljuje se prikaz kao na sljedećoj slici.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

U ovom prikazu su podešenja vezana za korištenje ličnih podataka kao što su e-mail, slika, lokacija i slično. Ako želite iskoristiti puni potencijal metro sučelja i Windows 8.1. aplikacija onda treba dozvoliti korištenje ličinih podataka kaona slici iznad. Zbog toga će se Skype i e-mail klijenti automatski logovati, vremenska prognoza će autmatski detektovati lokaciju i slično.

Klikom na dugme Next pojavljuje se prozor za potvrdu šifre naloga (Account password), kao na lsici ispod.

Windows 8.1. - Šifra naloga

Ako ne želite korisiti postojeći nalog iz Windows 8, kliknite na link I'm not ime_korisnika dole lijevo i kreirajte novi nalog. Ako želite koristiti postojeći nalog iz Windows 8, onda upišite odgovarajuću šifru i kliknite na dugme Next.

Nakon tog aće se pojaviti još jedna Microsoft 'intuitivna' poruka: "We're setting things up for you" (Mi podešavano stvari za vas).

Windows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje boja

Windows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje boja

Dok u pozadini teče instalacija boja ekrana se neprestano mijenja (!?), ne pitajte zbog čega - možda testiranje živaca korisnika hahaha.

 Nakon što se pojavi poruka Let's start (Da počnemo) i završi atak na vid, pojavljuje se Metro sučelje 'novih' Windows-a 8.1, koje, začudo, izgleda potpuno isto kao i pri Windows 8 bez 1.

Window 8.1. Metro sučelje

Famozno najavljivano Start dugme se pojavilo u donjem lijevom uglu o sva njegova funkcionalnost je - spremni? - prikaz klasičnog desktop-a!

Window 8.1. Klasični desktop

Start dugme predstavljeno naovim Windows logom je u donjem lijevom uglu sa 'svim svojim funkcijama' a kao što sam naveo u naslovu (8+0.1=8.1) praktičnih i korisnih novosti je upravo toliko koliko je matematička razlika nove i stare verzije: unaprjeđenja= 8.1 - 8 odnosno unaprjeđenja=0.1.

Eto, to je kompletan proces update-a Windows 8 na Windows 8.1.

Da ne ispadne da previše kritikujem proces instalacije - sve uistinu prolazi bez muke i problema. Međutim, ne mogu da se otmem utisku da je sam proces kreiran za djecu uzrasta obdaništa ili eventulano prvačiće devetogodišnje škole.

Ako je instalacija kreirana za administratore onda - svi administratori što prije treba da degradiraju svoj intelekt na prije pomenuti nivo, mada, poslije instalacije Windows 8.1. na nekoliko računara, to će se desiti i samo po sebi :)

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023