Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

TCP IPv4 konfiguracijaPod Windows 7 operativnim sistemom, sam proces konfiguracije mreže je, u odnosu na prethodne verzije Windows-a, dosta zbrkan i dug. Nekada je bilo dovoljno dvokliknuti na ikonicu mrežne konekcije u system tray-u i veće je tu prozor za konfigurisanje mreže. Sada je do tog prozora potrebno prolaziti kroz nekakva mrežna središta sa sličicama i ostalim bezvezarijama. Zbog toga, nakon početne konfguracije LAN mreže i podešenja pristupa internetu putem nekog modema ili router-a kao default gateway-a nemam više pretjeranu želju za ponovnim konfigurisanjem (sliku sam skinuo sa računara koji ima slovenski Windows 7 :).

Nekada desi da, nakon restarta sistema, iako je sve bilo podešeno kako treba, na ikonici mrežne konekcije imamo uzvičnik koji govori da računar nema izlaz na internet. U tom slučaju treba provjeriti postavke mrežne konekcije, posebno postojanje ispravno podešenog Default Gateway-a (Podrazumijevanog Izlaza). Dešava se da Windows 7, nakon restarta, zadrži sve mrežne postavke osim Default Gateway-a koga jednostavno izbriše.

Šta uraditi ako Windows 7 briše Default Gateway nakon restarta?

U tom slučaju treba posegnutu za Registry editor-om. U Run prozor (Win + R) upisati Regedit i pritisnuti Enter. (Za izmjene u registry-u računara, ulogovani korisnik mora imati administratorska prava). U dobijenom prozoru pronaći sljedeći registry ključ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\

 U tom ključu će biti stavke sa imenima kao što je:

{F9BAD3BA-938A-4624-97C3-84483950260B}

Za svaku mežnu konekciju koju imate na računaru biće po jedan takav ključ (sa drugačijim imenom, normalno)

Potrebno je otvoriti svaki od ovih ključeva, i na osnovu postavki IP-a utvrditi koji kluč pripada mrežnoj konekciji sa kojom imamo problema. Kada pronađemo pravi ključ, treba provjeriti da li postoji stavka sa imenom DefaultGateway. Ako ne postoji, onda je ovaj članak rješenje a vaš problem.

MultiStringPotrebno je kliknuti desnom tipkom na prazan dio prozora i izabrati New\Multi-String Value, slika lijevo, nakon čega će se pojaviti novi ključ kome treba dati ime DefaultGateway i to tačno kako je napisano. Sada dvokliknuti na ime ključa i u dobijeni okvir upisati IP svog gateway-a (roter-a ili modema) u obliku 192.168.100.1.

Na kraju, potvrditi unos i zatvoriti registry editor, zatim pokrenuti konfiguraciju mrežne konekcije za koju vršimo podešenje i provjeriti postavke. Ako je sa ikonice mrežne konekcije u system tray-u nestao uzvičnik, pokrenuti internet preglednik (preporučujem Mozilla Firefox) i provjeriti da li funkcioniše internet konekcija.

Ako je sve uredu, restartovati Windows 7 i provjeriti da li i nakon restarta sve funkcioniše. Ako nema još nekih dodatnih problema u sistemu, navedeni postupak bi trebao biti rješenje.

P.S.

Nesmotrene izmjene, dodavanja i brisanja stavki u Windows Registry-u može oštetiti Windows-e toliko da ih više ne možete pokrenuti. Zbog toga budite pažljivi št aradite i doslovno pratite iznad navedenu proceduru.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022