Support amicus.ba with small donation

 

Windows 8 logoMicrosoft zadnjih godina užurbano izdaje nove verzije operativnih sistema.

Kvalitet i vrijednost tih izdanja neću komentarisati jer bi zvučao previše kritčki (budući da sam još uvijek na Windows XP).

Budući da sam od Microsoft-a dobio poziv da testiram njihov najnoviji operativni sistem - Windows 8, želim da podijelim iskustvo instalacije pomenutog operativnog sistema.

Za instalaciju Windows 8 consumer preview potreban je računar sa sljedećim minimalnim hardware-om:

  • procesor minimalno 1GHz
  • RAM minimalno 2GB
  • HDD minimalno 16GB za 32-bitnu verziju i 20GB za 64-bitnu verziju
  • direct X 9 kompatibilnu grafičku karticu sa WDDM 1.0. driver-ima

Nakon instalacije koja zahtijeva minimalno 2GB RAM-a i neće nastaviti ako je detektovano manje, Windows 8 je moguće pokretati i na 768MB (provjereno).

Prije svega, potrebno je download-ovati željenu verziju (32-bitnu ili 64-bitnu) u vidu ISO file-a sa linka ispod:

Na ovoj stranici možete pronaći linkove za download 32-bitne i 64-bitne verzije, ovisno o tome koji procesor posjedujete. Pored linkova za download, možete pronaći i Product key (serijski broj za instaliranje windows-a) koji treba zapisati jer prilikom nove instalacije nećete biti u mogućnosti da otvorite notepad i pročitate snimljeni serijski broj.

Testna faza Windows 8 operativnog sistema je završena tako da Microsoft više ne nudi opciju download-a consumer preview verzije (sorry). Međutim, instalaciona procedura pune verzije je identična.

Pošto su ISO file-ovi veličine 2.5GB za 32-bitnu i 3.3GB za 64-bitnu verziju, prije pripreme za novu instalaciju potrebno je odvojiti vrijeme za download i snimanje download-ovanog file-a na DVD.

Prije bilo kakve instalacije ili formatiranja jedna važna napomena:   

ovo je samo BETA verzija operativnog sistema i nije potpuno funkcionalna. Pogodna je samo za testiranje i upoznavanje sa novim operativnim sistemom. Ako izvršite nadgradnju postojećeg Windows 7 operativnog sistema nećete biti u mogućnosti da ga deinstalirate. Zato je poželjno Windows 8 consumer preview instalirati na zasebnu particiju ili disk. Sami preuzimate svu odgovornost za moguće posljedice instalacije.

Nakon download-a potrebno je ISO file snimiti na DVD čime se dobija boot-abilni instalacioni DVD.

Ako već imate instaliran Windows 7 a niste emocionalno vezani za njega (niti podacima), onda možete pokrenuti instalaciju Windows 8 iz 'sedmice' i izabrati nadgradnju. Možete sačuvati sve programe i podatke ili ići na novu instalaciju.

Međutim, budući da je ovo ipak testna verzija operativnog sistema, preporučio bih boot sa DVD-a, format diska i potpuno novu instalaciju.

Naravno, sve je moguće isprobati i instalacijom na virtualnoj mašini, ali to oduzima onu draž prave instalacije operativnog sistema.

Ja sam u laptop ubacio stari disk od 20GB, posudio 2GB RAM-a samoBoot Windows 8 instalacije za instalaciju, boot-ao sa  DVD-a i pokrenuo instalaciju:

Nakon boot-a pojavljuje se malo groteskna i smiješna riba sa mjehurićima koji predstavljaju broj 8 kao na slici desno.

Hajd' da ne sudim odmah o cijelom operativnom sistemu na osnovu prve slike :)

Poslije kraćeg vremena famozna riba ostaje bez mjehurića i zamijeni je standardni Windows instalacioni dijalog za izbor jezika na kojem će operativni sistem biti - Language to install (ja sam izabrao Engleski), zatim za izbor formata prikaza vremena i valute - Time and currency format (ja sam izabrao Bosnian (Latin, Bosnia and Hercegovina) i za izbor tastature ili metoda unosa teksta - Keyboard or input method: (ja sam izabrao Croatian jer nema dostupne Bosanske latinične tastature), slika ispod:

Izbor jezičkih postavkiSada treba kliknuti na tipku Next da se pojavi prozor za početak instalacije, kao na slici ispod:

Početak instalacije

Potrebno je kliknuti na dugme Install now (Instaliraj sada) da se pokrene instalacija.

Poslije kraćeg vremena pojavljuje se prozor za unos serijskog broja. Zanimljivo je da nam Microsoft besplatno daje ovaj serijski broj - ipak je ovo samo testna verzija. Ovaj Product key ste mogli pronaći na stranici sa koje ste download-ovali ISO instalaciju Windows 8.

Upis serijskog brojaNakon upisa ispravnog serijskog broja (Product key) kliknuti na dugme Next nakon čega slijedi prozor za čitanje i prihvatanje licence.

Prihvatanje licenceMarkirati opciju I accept the licence terms (Ja prihvatam uslove licence) i kliknuti na dugme Next za nastavak instalacije.

Ako već imate instaliran Windows 7 i želite nadgradnju na Windows 8 consumer preview, onda izaberite prvu opciju Upgrade: (Nadgradi:). Inače, za novu instalaciju izabrati drugu opciju - Custom: (PO želji:).

Izbor načina instalacije

Nakon izbora opcije Custom: pojavljuje se prozor sa listom dostuonih diskova za instalaciju. Selektovati željeni disk i kliknuti na opciju Drive options (Advanced) (Opcije diska (napredno)) a zatim izabrati opciju Format i formatirati selektovani disk.

Izbor diska ili particije za instalaciju

Nakon završenog formatiranja, u koloni Free space (Slobodan prostor) bi trebalo biti najmanje 16GB inače instalaciju neće biti moguće nastaviti (na slici je prikaz prije formatiranja). Kliknuti na Next za početak procesa kopiranja file-ova na disk.

Proces otpakivanja i instalacije

Sada treba sačekati da se izvrši svih pet segmenata instalacije, što, odvisno o hardware-u računara može potrajati i do 45 minuta.

Nakon završetka i restarta računara izmijeniće se ekrani sa famoznom ribom kao na slikama ispod:

Formiranje registry-aPriprema sistemaInstalacija hardware-aPriprema sistema za pokretanje

Na kraju se pojavljuje ekran za izbor kao na slici ispod.

Izbor operativnog sistema

Time je završen proces instalacije operativnog sistema i ostaje još nekoliko stvari za podesiti prije prvog pogleda na novi Windows 8.

Prije svega, kliknuti na prvu opciju, Windows 8 Consumer Preview da se pojavi prvi prozor za podešavanje prikaza kao na slici ispod:

Izbor boje podloge i davanje imena računaru

Pomijeranjem klizača Bacground color (Boja podloge) izabrati željenu boju podloge prozora, a u polje PC name  (Ime računara) upisati željeno ime za računar (ono koje će biti vidljivo iz mreže). Po završetku kliknuti na tipku Next za prelazak na sljedeći korak, slika ispod:

Izbor načina podešavanja

Budući da je ovo verzija sistema namijenjena testiranju, predviđene su opcije slanja podataka o radu i stanju operativnog sistema Microsoft-u. Opisana su dva moguća načina podešavanja ove verzije sistema: Express (Ekspresno) i Custom (Po želji).

Nakon izbora opcije Custom (Po želji) pojavljuje se sljedeći prozor:

Postavke update-a i sigurnosti

Sada teba izabrati način na koji će biti preuzimani update-i za Windows 8, preuzimanje driver-a za hardware i slično. Pojedine opcije se uključuju i isključuju pomijeranjem klizača (poput onih na mobilnim telefonima - ionako je Windows 8 hibrid između Windows 7 i Windows Mobile).

Po završetku podešavanja na ovoj stranici kliknuti na tipku Next za prelazak na sledeći prikaz.

Postavke slanja informacija  Microsoft-u

Ja sam ostavio sve opcije slanja podataka uključene jer je ovo ipak testna verzija i sa ovom verzijom operativnog sistema ionako neću raditi ništa važno (ionako Windows-i pokušavaju sami od sebe poslati informacije Microsoft-u što je moguće spriječiti jedino zasebnim firewall-om). Kliknuti na dugme Next za prelazak na sljedeći korak.

Nastavak podešavanja

I u ovom koraku izvršiti željena podešenja i kliknuti na dugme Next.

Sada će se pojaviti prozor za kreiranje korisničkog naloga (User) za pristup operativnom sistemu.

Kreiranje user-a

U polje User name (Korisničko ime) upisati željeno ime korisnika. U polja Password (Šifra) i Retype password (Ponovo ukucajte šifru) upisti željenu šifru za korisnika, a u polje Password hint (Nagovještaj šifre) upisati neki podsjetnik koji će nam pomoći da se sjetimo šifre u slučaju da je zaboravimo.

Kao što piše na vrhu: za šifru izaberite nešto što će vama biti lako da zapamtite, a drugima teško da pogode (težak zadatak).

Na kraju kliknuti na dugme Finish (Završetak) za početak avanture zvane Windows 8.

Prvo pokretanje Windows 8Prvo pokretanje Windows 8

Nakon pozdravne poruke i pripreme Windows-a (barem vieše nema ribe :) pojavljuje se Lock screen (Ekran zaključavanja) po uzoru na tablet računare ili 'pametne' mobitele.

Windows 8 lock screen

Lijepa slika, ali šta sada?

Potrebno je lijevom tipkom miša sliku povući naviše da se prikaže famozni Wondows 8 startni ekran kao na slici ispod.

Windows 8 startni ekran

Sada su pred očima korisnika, umjesto slavne Windows desktop slike prikazane aplikacije koje su instalirane.

Time je gotova instalacija Windows 8 Consumer Preview operativnog sistema i njegovo inicijalno podešavanje.

Vama ostavljam da istražujete novo okruženje.

Samo da pomenem da ova verzija Windows-a NEMA standardno START dugme pa ćemo morati naći drugi način - čitaj prilagoditi se Microsoft-ovim željama kada je u pitanju rad sa računarom.

Mala digresija:

Za prikaz desktop-a sličnom Windows 7 okruženju, samo pritisnuti windows tipku na tastaturi.

Desktop bez Start tipkeI ovdje nema Start dugmeta ali već su se pojavile takozvane third party aplikacije koje vraćaju Start dugme. Zbog toga Microsoft iz Windows kôda izbacuje dijelove koji bi to omogućili. Sve u svrhu nametanja svoje volje korisnicima!

Zašto bi Microsoft kreirao operativni sistem prema potrebama miliona korisnika kada se ti milioni korisnika mogu, za novac koji daju za Windows 8, prilagoditi jedinom Microsoft-u !?

Uostalom, probajte pa sami stvorite svoje mišljenje koje možete ostaviti u komentarima ispod.