Visual basic

Manipulacije sa rekordestom

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Manipulacije sa rekordsetom - rs move complete procedura

Ova procedura se izvršava pri svakom pozivu rekordseta, bilo čitanje, izmjena, filtriranje ili upis. Zato je bitno da izvršavanje koda unutar ove procedure bude kontrolisano nekom IF naredbom da se kod izvršava samo kada je to potrebno.

Private Sub rs_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

If modus = pregled Then

       'učitavanje podataka

       UcitajIsplate

End If

End sub

Upis i čitanje iz željenog ključa registry-a

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Za upis i čitanje iz bilo kojeg ključa (HKEY_) u registry-u potrebno je koristiti modul VBregistry.bas. U sljedećem primjeru je prikazano učitavanje password-a iz registry-a ( password = GetRegValue(hKey, kljuc, podkljuc, "!") ), kao i upis novog password-a u registry. (SetRegValue(hKey, kljuc, stavka, vrijednost)).

Prije korištenja pomenutih funkcija, potrebno je u proceduri General_Declarations deklarisati sljedeće varijable:

ADODB konekcija na .mdb bazu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Prije početka rada sa ADO konekcijom potrebno je u Project\referencesuključiti Microsoft activeX data objects 2.5 library. Data grid kontrola, za prikaz podataka kao u tabeli, se uključi u Components\controls i uključiti Microsoft Data Grid Control

Deklaracija konekcije

U proceduri General declarations deklarisati sljedeće:

Dim db As New ADODB.Connection

Dim WithEvents rs As ADODB.Recordset

Kreiranje query-a u Access-u

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Za konekciju na Access bazu (.mdb) potrebno je kreirati odgovarajući konekcijski string, odnosno query. U tu svrhu je potrebno,u MS Access-u otvoriti bazu podataka, izabrati Create query in design wiew, zatim izabrati tabele iz kojih će biti čitani podaci. Nakon toga izvršiti linkovanje odgovarajućih podataka u tabelama (ako je potrebno). Podesiti Join properties (obično opcija 1). U tabelama dvokliknuti na polje koje će biti uključeno u query. Nakon završenog izbora polja kliknuti desnom tipkom na prazan dio prozora i itabrati SQL view. U novom prozoru će se pojaviti SQL statement koju treba selektovati i kopirati u kod visual basic-a u otvaranju rekordseta.

Ako je potrebno iz neke tabele, koja u nekoj koloni ima ponavljanje istih podataka, pokupiti sve podatke ali po jedan primjerak onda u SQL statement, iza SELECT upisati DISTINCT.

Ako je izvršeno linkovanje tabela, u query moraju biti uključena polja koja su primary key iz svih tabela!Inače nije moguće vršiti update u tabelu.

Skrolovanje teksta na formi

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Da bi tekst u nekoj labeli bio automatski skrolovan prema gore, na formu dodati PictureBox kontrolu i dati joj ime picHolder. Nakon toga, u tu PictureBox kontrolu dodati Label kontrolu i dati joj ime lblMsg.

Dalje, na formu dodati Timer kontrolu i dati joj ime tmrScroll.

Poslije toga, u Form_Load() dodati sljedeći kôd:

Upis i čitanje iz Windows registry-a sa putanje HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

HKEY_CURRENT_USER registry ključVrlo često je, za Visual Basic program, potrebno sačuvati odgovarajuće korisničke postavke.

Te postavke je moguće sačuvati u Widows registry bazu u odgovarajuće ključeve.  Upis u registry, ali samo na putanju HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\, vrši se pomoću funkcije:

SaveSetting appname:="SubKey1", Section:=" SubKey2", Key:="Value", setting:="Broj"

Gdje je :

            SubKey1prvi ključ (obično naziv aplikacije na koji se postavke odnose)

            SubKey2 – drugi ključ- value (unutar prvog ) (obično karakteristika koja se upisuje)

            Value – naziv podatka koji se upisuje (npr. datum)

            Broj – iznos koji se upisuje (string, datum, broj itd.)

Na primjer:

Manipulacije sa stringom – isijecanje i traženje nekog znaka

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vrlo često je potrebno vršiti određene manipulacije sa stringovima prije upisa u kontrole na formi, kao što je isijecanje dijela stringa. U tu svrhu se koriste funkcije Left, Mid i InStr.

Ako je potrebno, sa lijeve strane, isjeći određen broj znakova (n) iz nekog stringa (string) onda se koristi funkcija (Left):

LijeviDio = Left(string, n)

Na primjer:

LijeviDio = Left ("http://amicus.ba", 7)

kao rezultat daje:

LijeviDio=http://

Promjena fokusa na formi pomoću tipke ENTER

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Promjena fokusa kontrola na Visual Basic 6 formi se obično vrši pomoću tipke Tab na tastaturi. Međutim, zbog pozicije tipke Tab ali i zbog navike da se unos podataka potvrdi tipkom Enter, često je potrebno da se promjena fokusa (prelazak u sljedeće polje na formi) vršu upravo pritiskom na tipku Enter.

Ako je potrebno vršiti promjenu fokusa kontrola po Tab index-u tipkom Enter, onda, koristiti sljedeći kod:

Funkcija za nalaženje razlike datuma

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Često je potrebno pronaći razliku dva datuma. Funkcija za nalaženje razlike dva datuma je DateDiff.

Za nalaženje razlike dva datuma koristiti sljedeću sintaksu:

DateDiff("interval", datumprije, datumkasnije)

Interval je string koji određuje jedinicu vremena u kojoj će razlika biti prikazana:

yyyy   - godina

q        - kvartal

m       - mjesec

y        - dan u godini

d        - dan

w         - dan u sedmici

ww      - sedmica

h          - sat

n          - minuta

s          - sekunda

datumprije predstavlja datum koji se oduzima dok je datumposlije datum od kojeg se oduzima.

Poništavanje vrijednosti varijable

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ako je potrebno poništiti vrijednost neke varijable, bez znanja kolika je bila, moguće je dodijeliti joj vrijednost nula:

ImeVarijable =0

Drugi način je 'pražnjenje' varijable pomoću:

ImeVarijable = Empty

Upis i čitanje podataka iz datoteke

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Za čitanje i upis sadržaja u neku datoteku na lokalnom disku, prvo je potrebno, na odgovarajući način pristupiti toj datoteci.

Postoji više načina otvaranja datoteke. Sintaksa u opštem slučaju je sljedeća:

Open Putanja/Ime For način As BrojDatoteke

OUTPUT način otvaranja datoteke

OUTPUT način otvaranja datoteke, ako ona ne postoji kreira novu i upisuje podatke u datoteku. Ako datoteka već postoji, biće prebrisana novim podacima. Stavke se upisuju sekvencijalno i to svaka stavka u novi red datoteke. Sintaksa otvaranja datoteke (sa željenom extenzijom) je sljedeća:

Amicus copyright 2023