Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

MojaTV
Jedan od mogućih načina praćenja IP televizije u Bosni i Hercegovini (ili samo u federaciji!) je MojaTV. Paket može sadržavati IP televiziju, DSL pristup internetu i telefonski priključak (geografski ili IP telefonski priključak).

Na slici lijevo je primjer povezivanja TV-a na STB (Set Top Box) i na WiFi router/modem. Svu pomenutu opremu (osim TV-a) obezbjeđuje operater.

Ako želite, možete unajmiti i dodatni STB tako da TV program možete pratiti na dva TV-a neovisno. U slučaju da premjestite drugi TV u drugu prostoriju (ili kuću) potreban vam je i duži kabala za povezivanje STB-a i modema. To znači da treba nabaviti komad UTP kabla dovoljne dužine te na oba kraja terminirati RJ45 konektore.

Kako terminitrati RJ45 konektore za povezivanje MojaTV set top box-a sa modemom?

Prije svega, treba pokazati šta želimo postići. Na šemi ispod je idejno rješenje povezivavanja MojaTV na dva TV-a, jedan telefon i kreiranja WiFi konekcije za računare sa wireless karticom. U slučaju da na internet želite povezati i računare koji nemaju wireless kartice, morate od, odgovarajućeg porta WiFi router-a/modema dovesti UTP kabal do LAN kartice računara.

MojaTV konekcija na dva STB-a

Postojeću telefonsku liniju treba dovesti na splitter koji razdvaja telefonski signal od prenosa podataka (televizija i internet). Na izlazu splitter-a su dva RJ11 konektora. Na jedan treba spojiti telefonsku instalaciju u kući, dok na drugi treba spojiti RJ11 port WiFi router-a/modema.

Time je riješena telefonska veza i omogućen prijenos podataka do WiFi router-a/modema. Sada bi trebalo biti moguće konektovati wireless uređaje na WiFi router.

U konfiguraciju WiFi router-a/modema neću ulaziti (za sada) budući da to obavi osoblje operatera a i ovisno je od verzije WiFi router-a/modema koji je ugrađen. WiFi router/modem obično posjeduje četiri RJ45b porta od kojih se dva koriste za LAN a druga dva za spajanje STB-a televizije. Ako želite spojiti više od dva računara na internet putem UTP kabla, morate na jedan LAN port WiFi router-a/modema spojiti switch a na taj switch povezati sve računare.
Za povezivanje STB-a potrebno je terminirati UTP kabal tako da koristi samo dvije parice (4 žice) i to narandžastu i zelenu paricu.

Na slici ispod je šema terminiranja kao i tabela sa označenim pinovima i bojama žica (pogled na konektor odozgo).

 MojaTV konektor

Pin

Boje žica

1

Bijelo-Narandžasta

Bijelo-narandžasta

2

Narandžasta

Narandžasta

3

Bijelo-Zelena

Bijelo-zelena

4

Ne koristi se

 

5

Ne koristi se

 

6

Zelena

Zelena

7

Ne koristi se

 

8

Ne koristi se

 

Terminiranjem RJ45 konektora na oba kraja kabla po šemi iznad dobijamo kabal za spajanje WiFi router-a/modema i set top box-a. Sada jedan kraj kreiranog kabla uključiti u odgovarajući RJ45 port WiFi router-a/modema (port za TV ne LAN port) a drugi kraj u WAN port STB-a. STB je potrebno povezati sa TV-om putem HDMI kabla (preporučujem) ili audio/video kablova sa chinch konektorima. Uključiti TV i izabrati prikaz signala sa odgovarajućeg ulaza (npr. za vezu putem HDMI kabla izabrati ulaz HDMI 1) i već možete pratiti program na prvom TV-u.

Isti kabal treba kreirati i za povezivanje drugog STB-a i imate prijem IP televizije na dva TV-a.

Ako ste na TF port splitter-a već spojili telefonsku instalaciju u kući (na srednja dva pina RJ11 konektora) onda već imate funkcionalan i geografski telefonski priključak.

U slučaju da želite kreirati svoj WiFi, onda vam je potreban jedan wireless router koji, UTP kablom, spojite u LAN port WiFi router-a/modema koji je prikazan na šemi iznad. Ostaje vam još da ispravno konfigurišete svoj router i već imate čitav sistem u svojoj kući :)

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022