Support amicus.ba with small donation

 

Android WiFiDanašnji smartphone-i se, iako su u suštini telefoni, sve više koriste za pristup internetu putem raznih EDGE, HSDPA, 3G, 3G mreža što korisnik GSM operateru plaća putem sljedećeg računa ili direktno umanjenjem iznosa kredita.

Zbog toga je WiFi - bežični pristup internetu sve popularniji, budući da sve veći broj restorana, svojim gostima, nudi besplatan pristup svojoj WiFi mreži a time i izlaz na internet. Pored toga, mnogi gradovi imaju besplatne WiFi tačke ili čak ulice sa besplatnim pristupom internetu.

Ključna riječ u svemu tome je - besplatno :).

Pored tih javnih WiFi mreža koje su, usput rečeno, nesigurne i nije preporučljivo koristiti ih za pristup stranicama na koje se vrši logiranje (posebno elektronsko bankarstvo), često naiđemo na bežičnu mrežu na poslu ili kod prijatelja. Zbog sigurnosti, pri konfigurisanju wireless router-a isključujem DHCP i klijentima određujem fiksne IP adrese. Da bi se neki WiFi uređaj konektovao na takav access point i imao izlaz na internet, mora imati podešenu odgovarajuću IP adresu.

Kako na Android 2.3.5. uređaju podesiti fiksnu IP adresu, odnosno sve mrežne postavke?

Konfigurisanje mrežnih postavki bilo kojeg mrežnog medija podrazumijeva podešavanje IP adrese, subnet maske, default gateway-a i DNS server-a. Detaljnije o ovim elementima mrežne konfiguracije možete pročitati u članku Konfigurisanje računara za mrežni rad.

Glavni Android meni

Za izmjenu WiFi mrežne konfiguracije je potrebno pritisnuti na menu tipku da se prikaže glavni android meni kao na slici lijevo.

U tom meniu pritisnuti na Settings (Podešenja) nakon čega će se pojaviti prikaz sa listom dostupnih opcija za podešavanje Android uređaja, prva slika ispod. Tu treba izabrati opciju Wireless & networks (Bežično i mreže) da se dobije prikaz kao na drugoj slici ispod.

SettingsWireless and networksWi-fi settings

Na drugoj slici iznad, treba izabrati opciju WiFi settings(Bežična podešenja) da se dobije prikaz kao na trećoj slici iznad.Meni iz WiFi postavki

U listi WiFi networks(Bežične mreže) biće prikazane sve dostupne bežične mreže (imena sam sakrio zbog privatnosti) sa navedenom vrstom enkripcije sa kojom pojedine mreže rade. Pritiskom na tipku Menu na mobitelu pojavljuje se meni kao na slici iznad u kome treba izabrati Advanced (Napredno) nakon čega se pojavljuje prikaz kao na slici ispod.

U ovom prikazu treba markirati opciju Use static IP (Koristi statički IP) Advanced prikaz
da se omogući unos mrežnih postavki. 

Potrebno je upisati IP address (IP adresa) u IPV4 notaciji i to tako da je su prva tri segmenta ista kao u mreži u koju želimo uključiti svoj android uređaj, npr. 192.168.1.11.

Sljedeći je Gateway (Izlaz na internet) koji predstavlja IP router-a ili računara preko kojeg računari u mreži ostvaruju konekciju na internet, npr. 192.168.1.1. Bez ispravnog upisa ove IP adrese će biti moguća konekcija u mrežu ali ne i 'izlazak' na internet.

Netmaski  (Mrežna maska) predstavlja skup brojeva koji određuju opseg IP brojeva računara u mreži koji će imati pristup uređaju sa tom mrežnom maskom. Budući da se sa Windows mašina ne može pristupiti dijeljenim direktorijima na Android uređaju (barem ne klasičnim putem - bez servera na Androidu) dovoljno je upisati standardnu subnet masku kao kod Windows mašina - 255.255.255.0.

Sljedeća stavka je DNS 1 (Domain Name Server koji služi za konverziju imena web stranica u IP adrese) i potreban je za pristup sadržajima na internetu. Moguće je upisati bilo koji dostupan DNS server ili onaj koji obezbjeđuje vaš internet provider.

Ja koristim besplatni DNS - 208.67.222.222.

DNS 2 nije obavezan jer služi kao rezervni u slučaju problema sa prvim DNS serverom.

U članku Konfigurisanje računara za mrežni rad možete pronaći neke DNS servere.

Snimanje konfiguracijeNa kraju, potrebno je pritisnuti na Menu tipku na mobitelu da se pojavi meni kao na slici lijevo iz kojeg atreba izabrati opciju Save(Snimi) da se sačuva kreirana konfiguracija.

Sada se treba konektovati na svoju WiFi mrežu i uživati u internetu sa svog Android uređaja.

Ako se, u međuvremenu, želite konektovati na neku WiFi mrežu sa aktivnim DHCP serevrom koji automatski dodjeljuje IP adrese, onda samo u prikazu iznad isključiti opciju Use static IPi snimiti podešenja.

Pri povratku u svoju WiFi mrežu, samo ponovo uključiti opciju Use static IP i snimiti podešenja i sve prije podešene postavke će biti ponovo aktivne.

U svrhu kontrole pristupa internetu poželjno je (i preporučujem) instalirati firewall za Android. Da se spriječe špijuniranja poput Facebook aplikacije koja šalje broj mobitela i e-mail adresu odmah prilokom pokretanja (i prije logiranja korisnika) bez obzira što uopšte NEMATE facebook (čitaj shitbook) profil.

U tu svrhu koristim besplatni avast! Mobile Security koji posjeduje antivirus i firewall a potpuno je besplatan i bez reklama.