Support http://amicus.ba with small donation

 
Četvrtak 8 Juni 2023

Arduino

Arduino

ESPDuino WiFi web server - prijem http komande i slanje odgovora klijentu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Pocetak - http komanda

Budući da ESPDuino ima ugrađen WiFi čip, idealan je za kreiranje upravljanih uređaja kojima se komande šalju iz web browser-a bilo kojeg uređaja.

Sketch ispod predstavlja kreiran web server na ESPDuino ploči koji se konektuje na podešeni WiFi access point (mojWiFi) i na portu 88 kreria web server.

Taj web server osluškuje konekcije klijenata te iz GET zahtjeva izdvaja komande koje šalje klijent.

Arduino sat sa DS3231 RTC modulom

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

RTC DS3231Arduino nema ugrađen sat. Zbog toga je proteklo vrijeme moguće mjeriti samo pomoću funkcije millis(). Ova funkcija daje broj milisekundi proteklih od trenutka pokretanja trenutnog sketch-a.

To je dovoljno dobro za mjerenje vremena proteklog od dva događaja. Međutim, ako želimo znati tačno vrijeme i datum, potreban je RTC modul (Real Time Clock) kao što je DS3231.

Termometar sa SHT31 senzorom

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SHT31 mjerenja      SHT31 senzor služi za mjerenje tempearture i vlažnosti. Iako radi isti posao kao DHT22 senzor, od njega se razlikuje, prije svega, po načinu komunikacije.

Naime SHT31 senzor komunicira preko I2C sabirnice, što znači da se sa Arduinom povezuju preko SDA i SCL pinova.

Pored komunikacijskih pinova, potrebne su još dvije žice za napajanje senzora. To je ukupno 4 žice, za razliku do DHT22 senzora koji se povezuje sa 3 žice.

Prednost SHT31 senzora je mogućnost istovremenog povezivanja dva senzora na isti SDA/SCL par pinova. Mana je ta da je, na jedan SDA/SCL par pinova moguće povezati samo dva senzora.

Zagrijavanje DHT31 senzora u slučaju zasićenja vlagom

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SHT31 senzorSHT31 senzor služi za mjerenje temperature i vlažnosti i to na dvije decimale. Sa senzorom se komunicira preko I2C sabirnice, što znači da se sa Arduinom povezuju preko SDA i SCL pinova.
Pored komunikacijskih pinova, potrebne su još dvije žice za napajanje senzora kao i žica za spajanje AD pina (setovanje I2C adrese).

Prednost SHT31 senzora je mogućnost istovremenog povezivanja dva senzora na isti SDA/SCL par pinova. Mana je ta da je, na jedan SDA/SCL par pinova moguće povezati samo dva senzora.
Zašto samo dva senzora? To nije ograničenje Arduina nego samog senzora. I2C senzori imaju adresu pomoću koje Arduino čita podatke. Default adresa je 0x44. Moguće je promijeniti ovu adresu u 0x45 tako da pin AD SHT31 senzora spojimo na VIN pin (Vcc). Iako je 0x44 default adresa, da bi bila aktivna, potrebno je AD pin spojiti na GND. To znači da AD pin u svakom slučaju treba spojiti, odvisno od željene adrese.

ESP01 USB programator

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

ESP01_USB_programerESP01 USB programator je USB adapter namijenjen za upload Arduino sketch-a ili flashanje firmare-a na ESP8266 WiFimodul. Vrlo je priručan za korištenje jer ima 8-pinsko podnožjo u koje se ESP8266 samo utakne i čitav modul uključi u USB port računara, Ja preporučujem korištenje produžnog USB kabla da se izbjegne prečesto uključivanje/isključivanje u USB port računara. Produžni kabal će spriječiti fizičko oštećenje USB porta.

Amicus copyright 2023