Zvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivna
 

Funkcija Shell služi za pokretanje aplikacije iz VB programa. Sintaksa je sljedeća:

Dim file As String

file = "C:\ANS\ans.exe"

Shell file

Ako aplikacija koja se pokreće zahtijeva i neke parametre, varijablu file je moguće formirati na sljedeći način. U primjeru, aplikacija ans.exe zahtijeva parametre sender, receiver i message.

DOS sintaksa za ovu aplikaciju je ans Posiljalac Primalac Poruka.

Varijablu file treba formirati kao:

file = CurDir & "\" & "ans.exe " & " " & posiljalac & " " & primalac & " " & poruka

Gdje ans.exe (može i samo ans) predstavlja naziv aplikacije koja se pokreće, dok su posiljalac i primalac string varijable koje sadrže imena računara koji šalje poruku i onog koji prima poruku, a poruka string varijabla koja sadrži tekst poruke koja se šalje.

Da bi neki tekst bi proslijeđen sa navodnicima potrebno ga je postaviti unutar tri kompleta navodnika.

Normalno, aplikacija ans.exe mora postojati na navedenoj putanji.

Napomena: shell naredba ne može da se izvrši ako ime zadnjeg direktorija putanje sadrži prazno mjesto.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaš komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Sigurnosni kod
Refreširaj

Amicus copyright 2019