Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Kineski znakovi na tastaturiTokom programiranja za Android platformu pomoću Eclipse programa i Android emulatora, često kreiram nove Android virtualne uređaje.

Zbog toga, svaki novi Android virtulani uređaj treba treba nanovo konfigurisati (kao novi mobitel).

Jedna od stvari koje treba podesiti je i način unosa, odnosno Android on screen tastatura koja se pojavljuje kada pritisnemo u neko polje za unos teksta.

Kao što se vidi na slici lijevo, default tastatura sadrži čudne znakove - kineske znakove koji, ne samo da mi ne trebaju nego me i iritiraju.

Kako ukinuti kineske znakove sa Android tastaure u emulatoru?

Potrebno je promijeniti input method (metod unosa teksta). Za to je prvo potrebno pritisnuti u polje za unos teksta dase prikaže tastatura kao na slici iznad.
Izbor android keyboard

Nakon toga, napraviti long press (dugi pritisak) na polje za unos teksta da se pojavi meni za izbor metoda unosa kao na slici desno.

Biće selektovana opcija Japanese IME ili donja opcija ispisana kineskim znakovima.

Potrebno je selektovati opciju Android keyboard (Android tastatura).

OAndroid tastaturad sada će tastaura u emulatoru prikazivati 'normalne' znakove kao na slici ispod.

Sam prikaz 'normalnih' znakova ovisi od postavki za izabranu tastaturu u podešenjima virtualnog Android uređaja.

Isto tako, prikazani znakovi će ovisiti i o tipu polja na koje je pritisnuto.

Naime, moguće je, tokom programiranja, za neko polje zabraniti unos određenih znakova tako da ti znakovi neće biti ni prikazani na tastaturi.

Ako je neko polje za unos podataka deklarisano kao numeričko u njega nije moguće upisati slova tako da ona neće ni biti prikazana na virtualnoj tastauri ako je izvršen pritisak na to polje.

Nemate pravo da postavljate komentare. Za dozvolu komentiranja se obratite administratoru putem Kontakt forme

Amicus copyright 2019