Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Sadržaj
Za kreiranje Word dokumenta nije dovoljno samo utipkati tekst nego taj isti tekst i formatirati tako da zadovoljava funkcionalne i estetske kriterije. Jedan od segmenata formatiranja Word dokumenta je i numerisanje stranica dokumenta.

Numerisanje stranica služi za kreiranje sadržaja dokumenta, kao na slici iznad, ali i za praćenje napretka tokom čitanja dokumenta. Numerisanje stranica dokumenta, od prve do zadnje je prilično jednostavno, međutim, kreiranje sistema numerisanja stranica takvog da način, stil i redoslijed stranica nije isti za sve stranice, zahtijeva malo više truda i znanja.

Kako kreirati numerisanje stranica dokumenta tako da brojanje počinje od željene stranice Word 2010 dokumenta?

Uopšte, za prikaz rednih brojeva stranica u Word dokumentu, u Office 2010 paketu, je potrebno uraditi sljedeće:

 

Da se na prvoj (naslovnoj) stranici ne prikazuje broj stranice, potrebno je uraditi sljedeće:

1.  Dokliknuti na zaglavlje druge stranice
2.  Pojaviće  se  traka  sa  alatima  Header  &  Footer  Tools  gdje  treba  uključiti opciju Different First Page

Header and footer tools

3.  Nakon  toga,  izabrati  Page  Number  a  zatim  npr.  Top  of  page  i  Plain Number 3 da se dodaju redni brojevi stranica, ali na svim stranicama osim prve

Dodavanje broja stranice

 Za  omogućavanje  početka  numerisanja  od  željene  stranice potrebno je sljedeće:


1.  Postaviti  kursor  na  vrh  stranice  NA  KOJOJ  ŽELIMO  POČETI  BROJANJE stranica
2.  Izabrati Page Layout a zatim Breaks i iz liste izabrati opciju Next Page

Breaks - Next page

3.  Nakon  toga,  dvokliknuti  na  zaglavlje  stranice  u  koju  smo  dodali  prijelom stranice,  odnosno,  zaglavlje  stranice  sa  koje  želimo  početi  brojanje  da  se otvori editovanje zaglavlja (header).
4.  Na kartici Design isključiti opciju Link to Previous čime će biti omogućeno kreiranje različitog zaglavlja.

Iskljuciti Link to previous

5.  Dalje, na istoj kartici, izabrati opciju Page Numbers i izabrati željnu poziciju i stil prikaza brojeva

6.   Sada  će  se,  na  osnovu  izbora  sa  slike  iznad,  na  stranici  pojaviti  broj stranice u gornjem desnom uglu

7.  Za  početak  brojanja  od  1  potrebno  je  ponovo  izabrati  opciju  Page Numbers  i potom opciju  Format Page Numbers... čime se dobija prozor u kome  treba  markirati  opciju  Start  at:  i  upisati  broj  1  (ako  želimo  početi brojanje od 1) i kliknuti na OK.

Početak numerisanja od broja 1

8.  Sada  će  na  trenutnoj  stranici  biti  prikazan  broj  1  i  to  prije  izabranog formata.  Za  izlazak  iz  uređivanja  zaglavlja  kliknuti  na  Close  Header  and Footer (X)

Izgled rednog broja stranice

9.  Ako  na  stranicama,  iza  trenutne,  redni  brojevi  stranica  nisu  istog  formata kao  na  trenutnoj,  potrebno  je  dvokliknuti  na  zaglavlje  prve  stranice  na kojoj  je  pogrešan  format  i  izabrati  opciju  Page  Numbers  i  izabrati  željnu poziciju i stil prikaza brojeva.

10.  Ako  na  svim  stranicama  prije  one  sa  rednim  brojem  1  želimo  prikaz  npr. rimskih  brojeva,  onda  pokrenuti  uređivanje  zaglavlja,  izabrati  opciju  Page Numbers  i  u  listi  Number  format:  izabrati  rimske  brojeve  kao  na  slici ispod i kliknuti na OK

Rimski brojevi

11.  Nakon  toga,  ponovo  izabrati  Page  Numbers  i  izabrati  željnu  poziciju  i  stil prikaza brojeva nakon čega će na stranicama, do one od koje smo brojanje počeli od broja 1, biti prikazani rimski brojevi

12.  Ako  je  sa  svih  stranica  PRIJE  stranice  sa  brojem  1  potrebno  izbrisati  redne brojeve,  jednostavno  pokrenuti  uređivanje  zaglavlja  i  selektovati  i  izbrisati redni broj stranice.

U PDF dokumentu, koji možete preuzeti ispod, je primjer dokumenta sa kreiranom iznad opisanom numeracijom stranica. Dokument sadrži kompletan opis postupka sa slikama.

Dokumenti za download:
(0 glasova)

PDF dokument sa primjerom numerisanja stranica po želji u MS Word 2010 dokumentu.

Autor;Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum03 Juli 2013
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 525.95 KB
Download 52

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2019