Support amicus.ba with small donation

 

Registry ključ koji omogućava startanje aplikacije prilikom pokretanja windows-a (samo jedno pokretanje) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce c:\WINNT\system32\ra.bat

ra.bat je file koji će biti pokrenut prilikom startanja windows-a.