Support amicus.ba with small donation

 

Umanjeni startBudući da sam uvijek nastojao biti što organizovaniji kada je u pitanju rad sa računarom (dokumenti, programi,...) to na desktop-u nisam imao apsolutnio nijedne ikonice.

Osnovne prečice su bile u quick lauch toolbar-u a ostalo organizovano u grupe u Start meniu i favorites meniu pojedinih programa.

Dolaskom Windows 8 taj moj koncept je, zbog metro sučelja i ukidanja Start menia, došao u koliziju sa principom na kojem Windows-i rade.

Sada je, u metro sučelju - start prikazu, cijela šuma nekavih pločica (Tiles) koje zauzimaju čitav ekran.

Prije sam nekako i mogao izaći na kraj sa malim ikonicama ali ove nove ogromne ploče su smiješne.

Dosta je moje hvale za Windowsn 8 :). Budući da sada nema Start menia, jedini način za pokretanje programa, osim direktonog pokretanja iz instalacionog direktorija, je pločica u metro sučelju.

To znači da treba izvršiti što bolju organizaciju i uređivanje Windows 8.1. start ekrana.

Dodavanje i uklanjanje pločica

Prije svega, treba ukloniti nepotrebne pločice.

Odmah da naglasim da su ove upute za Windows 8.1. U slučaju da imate Windows 8, principi su isti ali se većina opcija nalazi na drugom mjestu.

Za uklanjanje neke pločice sa start ekrana, potrebno je kliknuti desnom tipkom na poločicu i izabrati Unpin from Start (Otkači sa starta). Time pločica nestaje sa start menia ali je moguće vratiti nazad.

Za postavljanje pločice nakog programa na start ekran Windows 8.1. potrebno je kliknuti na strelicu prema dole u lijevom donjem uglu start ekrana nakon čega se pojavljuju sličice svih instaliranih programa i aplikacija. Sada, kliknuti desnom tipkom na sličicu željnog programa ili aplikacije i izabrati Pin to start (Zakači na start).

Željeni program je moguće pronaći i pomoću Search opcije - polje u gornjem desnom uglu ekrana. U polje početi tipkati ime a windows-i će početi filtrirati listu prikazanih programa na osnovu utipkanog teksta.

Grupisanje pločica

Pločice je, zbog lakšeg snalaženja, poželjno organizovati u grupe. Svaku grupu možemo imenovati po želji. Klikom desnom tipkom na prazan dio metro sučelja dobija se meni sa samo jednom stavkom - Name groups (Imenuj grupe). Klikom na ovu stavku i selektovanjem imena grupe moguće je to ime promijeniti po želji.

Grupe je poželjno i rasporediti po želji. Međutim, taj dio Microsoft i nije baš intuitivno riješio. Naime, za premiještanje grupa pločica po metro sučelju potrebno je pokazivač miša pomjerirti u donji dio ekrana da se pojavi klizač za skrolovanje pločica. Nakon toga kliknuti na znak minus (-) u donjem desnom uglu ekrana da se pojavi umanjeni prikaz grupa sa pločicama, kao na slici iznad.

Sada kliknuti lijevom tipkom miša na ime grupe, držati pritisnutu tipku i povući cijelu grupu na željeno mjesto. Kada smo odvukli grupu sa pločicama na željeno mjesto, otpustiti lijevu tipku miša.

Na kraju kliknuti na prazan dio metro sučelja da se ponovo pojavi normalan prikaz pločica.

Promjena veličine pločica

Pored pozicije pločica u metro sučelju Promjena veličine pločicemoguće je podešavati njihovu veličinu. Desnim klikom miša na pločicu pojavljuje se meniu kome treba izabrati Resize. U to meniu se nalaze do četiri stvake koje predstavljaju veličine, kao na slici desno.

Izborom željene stavke mijenja se veličina selektovane pločice.

Odvisno o samoj aplikaciji, podmeni Resize može sadržavati samo dvije stavke:  Small i Medium.

Premiještanje pločica

Nakon promjene veličine pojedinih pločica moguće je svaku pojedinačnu pločicu postaviti na željeno mjesto u željenoj grupi. Jednostavno lijevom tipkom miša povući željenu pločicu i ispustiti je na željenom mjestu. Međutim, treba obratiti pažnju na to da će se time pormijeniti kompletan postojeći raspored pločica jer se vrši automatsko sortiranje. Nešto slično je bilo i pri slaganju desktop ikonica u prethodnim verzijama Windows-a ali je postojala i mogućnost da se to isključi. U najnovijoj verziji, na žalost, te blagodati nemamo!