Support amicus.ba with small donation

 

Greška pri brisanju direktorijaNekad se desi da file ili direktorij ostane zaključan i nije ga moguće preimenovati niti izbrisati.
U većini slučajeva, dovoljno je pomoću nekog task manager-a 'ubiti' (zatvoriti) explorer.exe i onda pomoću DOS-a izbrisati taj file ili direktorij.

Međutim, nekada se desi da neki direktorij jednostavno NIJE MOGUĆE izbrisati. Prilikom pokušaja brisanja javlja se greška kao na slici lijevo!

Kako izbrisati direktorij za koji Windows-i zabranjuju brisanje?

Prilikom brisanja javlja se greška Cannot delete file: Cannot read from source file or disk (Nije moguće izbrisati dokument: Nije moguće čitati iz dokumenta ili diska).Greška prilikom brisanja direktorija

Može se javiti i greška kao na slici desno:
Cannot find the specified file(
Nije moguće pronaći specificirani dokument).

Klik na folder

Direktorij nije moguće čak niti selektovati. Prilikom selektovanja direktorija (klik lijevom tipkom na direktorij) javlja se greška: System cannot find the path specified (slika lijevo).

Probao sam prvo 'ubiti? (kill) explorer.exe pa onda iz DOS-a izbrisati direktorij i nije išlo.
Nakon toga sam podigao sistem u Safe mode i onda izbrisati direktorij direktno ili iz DOS-a, ali nije išlo.
Nakon toga sam podigao sistem u Safe Mode with Command i izbrisati direktorij iz DOS-a ali opet isto - nije moguće izbrisati!!!
Kako se ulazi u safe mode neću objašnjavati, jer ako niste u stanju ući u Safe mode onda ne bi trebalo ni da čačkate po sistemu samostalno. Bolje ove upute proslijedite nekome ko je malo vještiji u radu sa Windows-ima da ne bi napravili više štete.

Šta je rješenje ovog problema?

Prije svega, treba otkriti u čemu je problem. U ovm slučaju, problem je u imenu direktorija ili dokumenta.
Naime, prilikom prikaza imena takvog direktorija u Windows explorer-u ili nekom drugom file manager-u a takođe i u Command prompt-u nastaje greška. Zbog toga, nije moguće niti izbrisati direktorij kada se za brisanje koristi pogrešno ime.
Da bi takav direktorij bio izbrisan potrebno je pokrenuti Command prompt, postaviti se u prvi direktorij iznad onog koji treba izbrisati i upisati sljedeću naredbu dir/x i pritisnuti Enter na tastaturi, nakon čega će biti prikazano skraćeno DOS ime direktorija koji treba izbrisati (sa oznakom ~1), u ovom primjeru SHOOT~1, slika ispod:Prikaz sadržaja direktorija u command prompt-u

Sada je potrebno samo još ukucati naredbu za brisanje direktorija rd shoot~1 i pritisnuti Enter na tastaturi i to je to, direktorij je izbrisan, slika ispod.

Brisanje direktorija RD naredba

Inače, znak ~ (tilda) se dobije kombinacijom tipki Alt Gr + 1

Napomena: prilikom izvođenja bilo kakvog brisanja prvo provjeriti da li je to stvarno dokument ili direktorij koji želite izbrisati. U Command prompt-u nema Undo opcije.