Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

DriveListBox kontrola

DriveListBox kontrola
Kontrola DriveListBox služi za prikaz diskova u računaru.

Ako je ime kontrole Drive u proceduri Private Sub Drive_Change() postaviti akciju koja će se izvesti prilikom izbora nekog diska iz liste.

Npr. za ispis naziva izabranog diska u neki txt box potrebno je pisati:

txtpath.Text = Drive.Drive

Selektovani disk u DriveListBox kontroli ima index 0, dok diskovi iznad imaju ListIndex 1, 2, ... a diskovi ispod imaju ListIndex -1, -2,...

Za postavljanje DriveListBox kontrole na neki disk, kroz kôd, potrebno je upisati:

Drive.Drive = "d:\"

DirListBox kontrola

Za prikaz direktorija n aizabranom disku, potrebno je na formu postaviti kontrolu DirListBox.DirListBox kontrola

Za postavljanje kontrole na željeni direktorij, potrebno je upisati putanju do tog direktorija:

Dir.Path = putanja

Gdje putanja predstavlja punu putanju do tog direktorija u formi:

putanja="C:\My documents\direktorij\"

Ako je na formi postavljena i kontrola za prikaz diska DriveListBox onda je moguće, izborom diska u Drive kontroli, postaviti prikaz Dir kontrole na izabrani disk upisom sljedećeg kôda u proceduri Private Sub Drive_Change():

Dir.Path = Drive.Drive

FileListBox kontrola

FileListBox kontrolaZa prikaz liste dokumenata u nekom direktoriju potrebno je na formu postaviti FileListBox kontrolu. Ako je kontroli dato ime File onda za postavljanje putanje do direktorija čiji sadržaj se prikazuje treba upisati:

File.Path = putanja

Gdje putanja predstavlja punu putanju do tog direktorija u formi:

putanja="C:\My documents\direktorij\"

Zadnja \ ne mora obavezno biti napisana.

Ako je na formi postavljena i kontrola za prikaz direktorija DirListBox onda je moguće, izborom direktorija u Dir kontroli, postaviti da File kontrola prikazuje sadržaj izabranog direktorija upisom sljedećeg koda u proceduri Private Sub Dir_Change():

File.Path = Dir.Path

Da bi se omogućio filtrirani prikaz dokumenata u nekom direktoriju potrebno je postaviti filter.

Npr. za prikaz samo .doc dokumenata kreirati sljedeći filter:

File.Pattern = "*.doc"

Za prikaz svih dokumenata postaviti filter kao:

File.Pattern = "*.*"

U slučaju učitavanja extenzija iz nekog cbobox-a moguće je postaviti sljedeći filter:

File.Pattern = "*." & cbotip.Text

Tekst u cbobox-u mora biti u formatu extenzije file-a (jpg, txt, exe ...)

 

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023