Support amicus.ba with small donation

 

Windows movie makerZa kreiranje Time laps videa od slika ili bilo kakvog drugog video uratka sastavljenog od slika, muzike i video klipova potreban je program za renderiranje multimedijalnih sadržaja i formiranje video snimka. Postoje razni komercijalni programi sa vrtoglavim cijenama koji, istina, nude mnoštvo opcija i mogućnosti, ali za amaterski rad sasvim dovoljan je i Windows movie maker koji dolazi instaliran uz Windows operativni sistem.

Ovaj program omogućava kreiranje videa od slika, video snimaka sa dodavanjem muzike iz MP3 file-a ili govora direktno iz mikrofona. Istotako, moguće je dodati i subtitle ugrađen u sam video pomoću opcije Title.

Postupak kreiranja videa ću objasniti na timelaps video snimku "Oslobađanja" Trga slobode od snijega.

Kako kreirati video od slika pomoću Windows movie maker-a?

Prvo, u neki direktorij na disku, iskopirati slike i muziku koja će biti korištena u videu. Zbog lakšeg manipulisanja slikama i video snimcima, u smislu hronologije, odnosno vremenskog slaganja slika, poželjno je da slike budu imenovane tako da se abecedno slažu onako kako idu hronološki. Ja sam imena slika kreirao od datuma i vremena kreiranja tako da su hronološki poslagana kada ih poredam po imenu.

Nakon toga, pokrenuti Windows movie maker koji se obično nalazi u Accessories grupi u start meniu.

Prozor Windows movie maker-a izgleda kao na slici ispod.

Prozor Windows movie maker-a

 Izbor opcije Show timelineOdmah po pokretanju programa treba prikaz slajdova iz Storyboard promijeniti u Timeline izborom opcije Show Timeline pri dnu prozora, kao na slici lijevo. Na taj način dobijamo prikaz tri trake u koje dodajemo slike i video (u prvu), muziku (u drugu) i tekst (u treću).

Sada je potrebno podesiti neke opcije vezane za trajanje prikaz Podešavanje opcijaslajdova kao što je trajanje prikaza pojedinih  slika i format video koji kreiramo, slika desno.

Na kartici Advanced, u polju Picture duration (Trajanje slike), potrebno je izabrati koliko sekundi želimo da traje prikaz svake slike. Budući da sam ja, u ovom primjeru, imao veliki broj slika i želio sam kreirati brz video, izabrao sam trajanje slike od jedne sekunde.

Između pojedinih slika ili video klipova je moguće dodati prijelaze pa u polju Transition duration (Trajanje prijelaza) treba izabrati i željeno trajanje prijelaznih efekata između pojedinih slika.

U okviru Video properties (Karakteristike videa), treba izabrati video format (PAL) i Aspect ratio (Omjer ekrana).

Ako imate slike ili video klipove koji su snimati u wide screen formatu onda za aspect ratio izaberite 16:9. Inače izabrati 4:3.

Na kartici General možete upisati ime unaprijed podešenog autora video snimaka.

Podaci o projektu

Izborom File\Properties pojavljuje se prozor u kome je moguće unijeti opšte podatke vezane za video koji kreirate, kao što su: Naslov (Title), Ime autora (Author), Autorska prava (Copyright), Rejting videa (Rating) - Pogodno za sve uzraste, roditeljska pažnja i slično i na kraju Opis videa (Description).

Import slika

Kada su podešeni svi potrebni parametri, treba importovati slike od kojih će biti kreiran video (i/ili video klipove).

Za import slika potrebno je, u okviru Capture video kliknuti na opciju Import pictures nakon čega se pojavljuje klasični Windows open dijalog za izbor dokumenata. Pronaći direktorij u kome su smještene slike pripremljene za ovaj projekat, kliknuti unutar prozora i pomoću kombinacije tipki sa tastature, CTRL+A selektovati sve slike i kliknuti na dugme Import.

Odvisno o broju i veličini slika taj proces može potrajati pa treba biti strpljiv.

Nakon završenog importa slika, prozor Windows movie maker-a će izgledati kao na slici ispod.

Importovane slikeSada selektovati sve slike i odvući i pustiti ih iznad trake Video na dnu prozora.

To će izgledati kao na slici ispod.

Slike na timeline-uAko se pojedinačne slike na Video traci ne vide, potrebno je držati tipku CTRL na tastaturi i okretati toćkić miša da se podesi željeni prikaz.

Sada u video možemo dodati i muziku. Izabrati opciju Import audio or music (Import zvuka ili muzike) i izabrati željenu muziku u jednom od velikog broja podržanih formata: wav, mp3, aif, mp2, wma...

Impotrovanu muziku odvući lijevom tipkom miša i ispustiti iznad trake Audio/Music i podesiti dužinu trajanja muzike prema dužini u traci Video, slika ispod.

Muzika na timeline-u

Sada možemo snimiti projekat izborom File\Save Project As... čime će biti kreiran Windows movie maker dokument sa extenzijom .MSWMM, što još uvijek nije naš video.

Za kreiranje videa potrebno je izabrati File\Save Movie File... nakon čega se pokreće postupak podešavanja i kreiranja videa kao na slikama ispod.

Snimanje videa, slika 1Ime videa i putanja za snimanje

Na prvoj slici iznad potrebno je izabrati gdje će video biti snimljen - u ovom slučaju My computer (na računar). Klikom na tipku Next pojavljuje se prozor kao na drugoj slici iznad u kome treba upisati ime videa i izabrati direktorij u koji će biti snimljen. Klikom na tipku Next pojavljuje prozor za izbor kvaliteta videa, prva slika ispod. Dodatne opcije, kao na slici, dobijemo klikom na  Selektovanjem opcije Show more choices... (Prikaži više izbora).

Izbor kvaliteta videaProces kreiranja videa

Klikom na dugme Next započinje kreiranje videa u Microsoft WMV formatu. Trajanje procesa ovisi o dužini, izabranom kavlitetu i procesorskoj moći računara. Kada proces bude gotov, pojaviće se prozor na kome treba pritisnuti tipku Finish (Završi) čime je proces kreiranja videa završen.

Ako niste ljubitelj wmv formata, možete upotrijebiti razne programe za video konverziju i svoj video konvertovati u željeni format.