Support amicus.ba with small donation

 

Ping with timestampDa bi utvrdili da li je neki mrežni uređaj trenutno aktivan, pokrećemo ping IP adrese tog uređaja. Ako to radimo tokom boot-anja uređaja i želimo saznati tačan trenutak aktiviranja njegove mrežne konekcije, potrebno je da pokrenemo ping uz switch -t i gledamo na sat te zabilježimo tačno vrijeme prvog uspješnog pinga.

Umjesto gledanja u sat, bolje je upotrijebiti BAT file koji vrši ping i ispisuje tačno vrijeme izvršenog ping-a, kao na slici lijevo.

Za to je potreban BAT file pingWithTime.bat.

Potrebno je prvo download-ovati RAR arhivu pingWithTime.rar sa linka ispod:

Dokumenti za download:
(0 glasova)

Ping računara u LAN mreži pomoću BAT file-a, koji sadrži i vrijeme pinga.

Autor;Samir Gutić
Datum12-05-2019
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 1.49 KB
Download 19

Nakon preuzimanja arhive, ekstraktovati je u folder po želji. Unutar foldera pingWithTime se nalazi bat file pingWithTime.bat.

Prije pokretanja ga je potrebno otvoriti u nekom tekstualnom editoru (Notepad ++) i u liniji

SET TARGET=192.168.1.1

192.168.1.1 zamijeniti IP adresom računara koji želite pingati. Nakon toga snimiti izmjene i pokrenuti ga dvokliom na pingWithTime.bat.

Pokretanjem tog BAT file-a se otvara Command prompt sa kontinualnim pinganjem i prikazanim rezultatima pinga.

U prethodnom BAT file-u je IP adresa računara bila upisan au sam file (hardcoded).

Verzija 2 nudi mogućnost upisa IP adrese računara koji se pinga nakon pokretanja.

Ispod je rar arhiva pingWithTimeV2.rar koja sadrži pomenuti BAT file:

(0 glasova)

Ping računara u LAN mreži pomoću BAT file-a, koji sadrži i vrijeme pinga i mogućnost runtime upisa IP adrese računara.

Autor;Samir Gutić
Datum30-05-2019
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 1.26 KB
Download 9

Napomena: U slučaju da vam se, nakon dvoklika na BAT file pokreće editovanje file-a umjesto izvršavanje, pročitajte članak Omogućavanje izvršavanje BAT file-ova u kome je opisano rješavanje tog problema.

Rezultat izvršavanje BAT file-a pingWithTime.bat je kontinualno pinganje upisane IP adrese i ispis rezultata ping-a u prozoru command prompt-a.

Ping with timestamp

Pored toga, rezultate pinga je moguće snimiti u TXT file ping.txt koji se nalazi u istom direktoriju u kome je BAT file pingWithTime.bat.

Za to je potrebno ponovno otvoriti file pingWithTime.bat u nekom tekstualnom editoru i na kraj linije

ping -t %TARGET%|cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %%a in () do (set /p "data=" && echo(!time! !data!)&ping -n 2 localhost >nul"

dopisati >ping.txt čime ta linija postaje:

ping -t %TARGET%|cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %%a in () do (set /p "data=" && echo(!time! !data!)&ping -n 2 localhost >nul" >ping.txt

Nakon toga snimiti izmjene i ponovno pokrenuti pingWithTime.bat. Sada će biti prikazan samo prazan prozor command prompt-a ali će rezultati biti sačuvani u ping.txt, kao što je prikazano ispod.

11:34:33.36 Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
11:34:34.39 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=64
11:34:35.44 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
11:34:36.47 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=64
11:34:37.52 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Rezultati pinga sadrže i timestamp - vrijeme izvršavanja pinga u formatu hh:mm:ss (uz sekunde su prikazane i desetinke te stotinke).

Za završetak rada, pritisnuti Ctrl+C, upisati Y i pritisnuti Enter ili jednostavno zatvoriti prozor command prompt-a.