Support http://amicus.ba with small donation

 
Subota 20 Avgust 2022

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Joomla komponenta AlphaUserPoints služi za dodjeljivanje bodova registrovanim korisnicima stranice za izvođenje određeneih akcija kao što su: registracija, glasanje na anketi, čitanje članka, poziv prijatelja da se registruje i slično. Te bodove korisnici mogu upotrijebiti za 'plaćanje' download-a kreiranih u komponenti jDownloads. Komponenta se instalira kao standardnai Joomal 1.5 instalacioni paket izborom Dodaci\Instalacije-deinstalacije i prolazi bez problema.


Dokumenti za download:
(0 glasova)

 

Joomla komponenta AlphaUserPoints služi za dodjeljivanje bodova registrovanim korisnicima stranice za izvođenje određenih akcija kao što su: registracija, glasanje na anketi, čitanje članka, poziv prijatelja da se registruje i slično a koje mogu iskoristiti za poseban download.

Datum-3722 Mart 2011
Jezik-37  French
Sistem-37  MS Windows
Veličina-37 751.82 KB
Download-37 80

Nakon instalacije, se u meniu Komponente pojavi stavka AlphauserPoints koja upućuje na Control panel komponente, slika ispod.

AlphaUserPoints control panel

Da bi imali prikaz na Bosanskom jeziku, kao na slici, trebate instalirati Prijevod na Bosanski za AlphaUserPoints. Komponenta ima veliki broj funkcija i vrlo je fleksibilna. Ovdje ću objasniti osnovne funkcije i princip povezivanja sa komponentom jDownloads koja služi za organizovanje download-a na web stranici.

Pri prvom ulasku u Kontrolni panel trebate izvršiti sinhronizaciju korisnika sa vašom Joomla bazom registrovanih korisnika. Jednostavno kliknite na ikonicu Sinhrinizacija korisnika i sačekajte da se proces završi. Ako imate veliki broj registrovanih korisnika, proces će malo potrajati. Bitno je da ne prekinete proces sinhronizacije.

Nakon završene sinhronizacije, možete kliknuti na ikonicu Pravila da izaberete pravila po kojima će se korisnicima dodjeljivati bodovi. Npr. aktiviranjem pravila Novi korisnik, omogućavate da posjetilac, procesom registracije, na svoj nalog automatski dobije broj bodova koji ste dodijelili za tu akciju. Aktiviranje nekog pravila se vrši klikom na ikonicu x u koloni Objavljeno ili markiranjem pravila i klikom na opciju Objavi na traci sa alatima . Klikom na ime pravila pokreće se konfiguracija za to pravilo. U slučaju pravila Novi korisnik imate mogućnost da upišete koliko bodova se dodjeljuje posjetiocu prilikom registracije.

Ako želite dodati novo pravilo, kliknite na ikonicu Dodaci čime se pokreće instalacija novog pravila. Instalacija je ista kao i instalacija dodataka za Joomla, osim što se kao instalacioni dokument  koristi XML file. Da, nova pravila predstavljaju plugin-ove ili dodatke koje možete download-ovati sa web stranice autora ili sa web stranica autora drugih Joomla dodataka koji podržavaju povezivanje sa AlphaUserPoints.

Jedan od primjera takvih Joomla komponenti je jDownloads, komponenta za organizovanje download-a na web stranici. Pomoću ove komponente je moguće obezbijediti da samo registrovani posjetioci koji imaju određen broj bodova (iz AlphaUserPoints) mogu preuzeti dokument koji odredite. Jednostavno, jDownloads izaberete Konfiguracija\Specijalno i markirati Da za opciju Koristiti alphauserspoints pravila?. Nakon toga, za opciju Može li korisnik download-ovati ako nema bodova ili ih ima premalo? markirati Ne, a za opciju Koristi polje cijene dokumenta kao bodove? markirati Da. Sada je komponenta jDownloads pripremljena za oduzimanje bodova prilikom download-a.

Potrebno je još u AlphaUserPoints instalirati dodatak za oduzimanje bodova koji možete preuzeti ispod:


Nakon download-a XML dokumenta, ući u Kontrolni panel AlphaUserPoints i instalirati dodatak. Plugin se instalira iz komponente AlphaUaserPoints, izborom Dodaci i instaliranjem ovog XML dokumenta. Nakon toga, u Pravilima će se pojaviti novo pravilo pod imenom User download a file (price) (Korisnik je download-ovao dokument (cijena)) koje treba  objaviti da bi bilo u funkciji. Klikom na ime tog pravila možete mu dati novo ime, npr. Umanjenje broja bodova.

Sada, još u jDownloads komponenti pojedinim download-ima u polje Cijena upisati određeni iznos i posjetioci će prije download-a dobiti poruku koliko imaju bodova i koliko im treba za pokrenuti download. Ako nemaju dovoljno bodova, neće biti u mogućnosti preuzeti dokument. Ako imaju dovoljno bodova, nakon download-a će im iznos cijene download-a biti oduzet sa stanja bodova.

Pored toga, na osnovu broja bodova je korisnicima moguće dodijeliti određeni rang ili im dodjeljivati medalje što se reguliše izborom Rangovi / Medalje.

Komponenta čuva detaljne logove o tome ko, šta, kad, koliko i sl. download-uje (u skladu sa aktiviranim pravilima)

Moguće je kreirati kupone sa bodovima koje možete slati ili dodjeljivati korisnicima i slično. Uostalom, malo pročačkajte po postavkama i vidjećete šta vam sve treba i odgovara.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022