Support amicus.ba with small donation

 

SAMSUNG Galaxy Core 2
SAMSUNG Galaxy Core 2 je mobitel zavidnih performansi i karakteristika koje su iznad svog cjenovnog razreda. Budući da ima dovoljno interne memorije, na njega je moguće instalirati gomilu aplikacija za zabavu ili za ozbiljnije namjene.

U oba slučaja, ukaže se potreba za screenshot-om trenutnog prikaza na display-u Android mobitela.

Kako 'uslikati' prikaz na display-u SAMSUNG Galaxy Core 2 mobitela?

Postoji veliki broj aplikacija za dobijanje screenshot-a display-a mobitela. Međutim, zajedničko za sve njih je da mobitel mora biti root-an! Root-anjem mobitela se gubi garancija.

Na sreću, SAMSUNG Galaxy Core 2 posjeduje skrivenu opciju koja omogućava kreiranje screenshot-a trenutnog prikaza na display-u.

Naime, na SAMSUNG Galaxy Core 2 mobitelu, slika iznad, za kreiranje screenshot-a je potrebno istovremeno pritisnuti tipke Power (sa desne strane mobitela) i tipku Home (centralna tipka ispod display-a)(pogledati sliku iznad).

Obje tipke držati pritisnute oko 2 sekunde, nakon čega će display blinknuti a može se čuti i zvuk kao kada kamera uslika fotografiju.

Time je trenutni prikaz na display-u 'uslikan' i sačuvan u Gallery\Screenshots.

Kreiranu sliku je moguće kopirati, slati ili obrađivati po želji.