Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

SAMSUNG Galaxy Core 2
SAMSUNG Galaxy Core 2 je mobitel zavidnih performansi i karakteristika koje su iznad svog cjenovnog razreda. Budući da ima dovoljno interne memorije, na njega je moguće instalirati gomilu aplikacija za zabavu ili za ozbiljnije namjene.

U oba slučaja, ukaže se potreba za screenshot-om trenutnog prikaza na display-u Android mobitela.

Kako 'uslikati' prikaz na display-u SAMSUNG Galaxy Core 2 mobitela?

Postoji veliki broj aplikacija za dobijanje screenshot-a display-a mobitela. Međutim, zajedničko za sve njih je da mobitel mora biti root-an! Root-anjem mobitela se gubi garancija.

Na sreću, SAMSUNG Galaxy Core 2 posjeduje skrivenu opciju koja omogućava kreiranje screenshot-a trenutnog prikaza na display-u.

Naime, na SAMSUNG Galaxy Core 2 mobitelu, slika iznad, za kreiranje screenshot-a je potrebno istovremeno pritisnuti tipke Power (sa desne strane mobitela) i tipku Home (centralna tipka ispod display-a)(pogledati sliku iznad).

Obje tipke držati pritisnute oko 2 sekunde, nakon čega će display blinknuti a može se čuti i zvuk kao kada kamera uslika fotografiju.

Time je trenutni prikaz na display-u 'uslikan' i sačuvan u Gallery\Screenshots.

Kreiranu sliku je moguće kopirati, slati ili obrađivati po želji.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2022