Support amicus.ba with small donation

 

Kontrola pristupa putem kartica je sve popularnija zbog sve pristupaKontroler kt-300čnijih cijena ali i zbog svoje funkcionalnosti. Jedan od primjera kontrole pristupa je KANTECH KT-300 kontroler. Sistem kontrole omogućava registraciju radnog vremena i omogućavanje (ili onemogućavanje) pristupa u prostorije putem magnetnih i beskontaktnih kartica.

Registracija radnog vremena se svodi na bilježenje vremena provlačenja kartice kroz čitač kartica, kao i podataka o samoj kartici. Svaka kartica je u sistemu registrovana na jednog korisnika, tako da se registracijom provlačenja kartice na početku i na kraju radnog registruje radno vrijeme. Software winpass 64 omogućava i prikaz ličnih podataka i slike vlasnika kartice, na monitoru računara, u trenutku provlačenja kartice.
Određivanje pristupa se vrši kontrolom otvaranja vrata putem elektromagnetnih brava kojima upravlja kontroler. Na osnovu dodijeljenih prava pojedinim karticama, omogućen/onemogućen je prolaz na određena vrata.

 

Dimenzije ormarića:  29,9 cm (H) x 28,8 cm (W) x 7,7 cm (D).
Težina: 2,44 kg.
Obezbijediti po 23 cm prostora sa svih strana ormarića. Kontroler se mora postaviti na udaljenosti većoj od: 2 m od opreme pod naponom, 1 m od uređaja koji stvaraju elektromagnetne smetnje i telefonskih uređaja i 8 m od radio predajnika.

 

Omogućeno je pravljenje rasporeda u kojem vremenu ili danima sedmice je kartica validna itd.
Sistem omogućava i praćenje višestrukog provlačenja jedne kartice i, na osnovu toga, zabranu pristupa. Moguće je karticu proglasiti nevalidnom, ukradenom ili izgubljenom itd.
Svi događaji se upisuju u baze podataka .dbf tipa, tako da je moguće filtriranje i pregled događaja nastalih u proteklom vremenu, kao i njihovo printanje.
Za kompletiranje sistema kontrole pristupa je potreban kontroler KT-300, jedan ili dva  čitača kartica (za jedna ili dvoja vrata), magnetne ili beskontaktne kartice (za svakog radnika po jedna), software winpass 64, napojni transformator 16V / 40VA, akumulator 12V / 7Ah, elektromagnetne brave (za svaka vrata po jedna) i računar za upravljanje kontrolerom (uz kablovsku instalaciju).

 

Spajanje releja na KT-300Na slici lijevo je šema spajanje releja na kontroler KT-300. U instalaterskom uputstvu koje sam napravio, a koje možete preuzeti ispod su detaljna uputstva, podaci i šeme spajanja ako i upute ze podešavanje samog software-a.

Nakon montaže opreme i instalacije i podešavanja software-a treba pristupiti registraciji svih kartica u sistem i dodjelu pojedinim korisnicima kartica. Unos kartica u sistem je moguć upisom serijskog broja ili jednostavnim provlačenjem kroz čitač.

 Moje detaljno instalatersko uptstvo sa šemama montaže možete preuzeti ispod.

Dokumenti za download:
(0 glasova)

Detaljno instalatersko uputstvo za montažu i programiranje kontrolera za kontrolu pristupa KANTECH KT-300.

Autor;Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum03-04-2011
Jezik  Bosanski
Veličina 469.76 KB
Download 5