Support amicus.ba with small donation

 
Prikaz kategorija Pretraga Naviše
Sažetak
summary Ovdje vidite dokumente izabrane za download
Naslov:
Filename
Licenca
Veličina
HTC Home Apis widget-i za Windows-e 3.1.628
HTC Home Apis.rar
8.8 MB
Licencni Ugovor:

PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆE USLOVE KORIŠTENJA DOKUMENTA KOJI PREUZIMATE (DOWNLOAD-ujete).

Ova licenca Vam obezbjeđuje ne-ekskluzivna prava na korištenje pod sljedećim uslovima:
NIJE dozvoljena prodaja ili iznajmljivanje dokumenta, aplikacije, skripte i sl. koju preuzimate.
Možete slobodno redistribuirati ili objavljivati dokument, aplikaciju, skriptu i sl. bilo kom obliku uključujući i distribuciju putem web stranica, foruma i slično, pod uslovom da je zadovoljen uslov iznad i pod uslovom da je naveden izvor dokumenta - http://amicus.ba.
Možete kopirati dokument, aplikaciju, skriptu i sl. po želji.
Dokument koji preuzimate Vam je licenciran "takav kakav jeste". Prihvatate sve rizike korištenja dokumenata.
Svi dokumenti su skenirani na viruse i NE SADRŽE bilo kakav spam.

AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, ONDA NEMOJTE PREUZIMATI DOKUMENT.

Click on above License Link to read the terms and conditions of the license.
I confirm I have read and accept the conditions of the License.