Support http://amicus.ba with small donation

 
Srijeda 22 Mart 2023

Vlažnost

  • Termometar sa SHT31 senzorom

    SHT31 mjerenja      SHT31 senzor služi za mjerenje tempearture i vlažnosti. Iako radi isti posao kao DHT22 senzor, od njega se razlikuje, prije svega, po načinu komunikacije.

    Naime SHT31 senzor komunicira preko I2C sabirnice, što znači da se sa Arduinom povezuju preko SDA i SCL pinova.

    Pored komunikacijskih pinova, potrebne su još dvije žice za napajanje senzora. To je ukupno 4 žice, za razliku do DHT22 senzora koji se povezuje sa 3 žice.

    Prednost SHT31 senzora je mogućnost istovremenog povezivanja dva senzora na isti SDA/SCL par pinova. Mana je ta da je, na jedan SDA/SCL par pinova moguće povezati samo dva senzora.

Amicus copyright 2023