Support http://amicus.ba with small donation

UBEE media server greskaNakon 20H2 update-a za Windows 10, onemogučen mi je pristup mrežnom disku kioji koristi SMB1 protokol.
Prikazana je poruka 'You can't connect to file share because it's not secure', kao na slici lijevo.

Rješenje problema je sljedeće:

Turn Windows features on or offSMB 1.0 CIFS client

 Potrebno je dodati SMB1 CIFS klijent na sljedeći način:

1. Otvoriti Control panel i izabrati Programs and Features. Biće prikazani svi instalirani programi. Na lijevoj strani će biti prikazana opcija Turn windows featres on or off kao na prvopj slici iznad. Kliknuti na tu opciju da se otvori prozor sa instaliranim i neinstaliranim Windows opcijama.

2. Skrolovati naniže i označiti opciju SMB 1.0/CIFS Client, druga slika iznad.

3. Potvrditi izbor klikom na OK. Nakon toga će biti prikazano obavještenje o uspješnoj instalaciji i potrebnom restartu, slika ispod.

Restart Windows

Nakon restarta će Windows 10 omogućiti pristup dijeljenim resursima na lokalnoj mreži koji rade na SMB1 protokolu.