Support http://amicus.ba with small donation

Windows 10 je, na nebrojene zahtjeve korisnika vratio start dugme i meni koje je bio ukinuo u Windows 8.
Međutim, funkcinalnost i izgled tog menia je daleko od klasičnog Windows start menia na koji smo svi navikli.

Jedna od funkcija Windows 10 start menia je i opcija Pin to start (prikači na start meni) kojom se pločica (tile/prečica) na neki program ili aplikaciju postavlja u start meni.

Proces je jednostavan za sve aplikacije - klik desnom tipkom na prečicu i izbor Pin to start kreira pločicu u start meniu koja je prečica na tu aplikaciju.
Međutim, Windows 10 ne dozvoljava postavljanje (Pin to start) prečice na dokument (Word dokument, BAT file...).
Kako dodati prečicu na dokument, template ili BAT file u Windows 10 start meni?

Pin to start
Na slici lijevo je prečica na BAT file, po imenu SQL, koji sam kreirao da bih lako pokrenuo sve potrebne servise za SQL server na računaru.

Da bi tu prečicu dodao u start meni potrebno je prvo otvoriti sljedeći folder:
C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

gdje je UserName ime korisnika koji ulogovan u Windows 10.

Nakon toga, pronaći originalni dokument (ne prečicu), u ovom slučaju BAT file SQL.bat, selektovati ga, kliknuti desnom tipkom i izabrati Copy (ili CTRL+C sa tastature).
Sada kliknuti desnom tipkom na prazan dio gore navedenog otvorenog foldera i izabrati Paste Shortcut (NE samo Paste) da bi u tom folderu nastala prečica na izabrani dokument. Ime prečice će, odvisno od podešenja u sistemu, najvjerovatnije imati dodatak - Shortcut (u ovom primjeru: SQL - Shortcut).
Preimenovati kreiranu prečicu po želji (npr SQL) i kliknuti na Start dugme.
Na vrhu liste prečica će se pojaviti upravo kreirana prečica SQL. Ako se ne pojavi u listi lijevo, kliknuti na ikonicu za prikaz SVIH aplikacija i među njima pronaći ime upravo kreirane prečice (posloženo po abecedi).
Za njeno dodavanje među pločice start menia je potrebno još kliknuti desnom tipkom na ime prečice i izabrati Pin to Start, kao na slici iznad.

Time će prečica na BAT file SQL.bat, koji se nalazi negdje na računaru, biti dodana u Windows 10 start meni.

Na internetu postoje nekakva rješenja koja podrazumijevaju izmjene Windows registry-a.
Izmjene u registry bazi je bolje izbjegavati ako postoji drugo rješenje.
Zbog toga sam se malo potrudio i došao do metoda koji nije invazivan a daje rezultat.