Support http://amicus.ba with small donation

bat file
       Zbog nedavnog update-a za Windows 10, pojedine instalacije i deinstalacije su prestale da funkcionišu (one koje koriste bat file-ove).

Windows update, kao i obično, neke probleme riješi, ali uvijek stvori nove.

Pored instalacija koje su prestale funkcionisati, Windows 10 nije bio uopšte bio u mogućnosti da izvrši bat file.

Windows-i su ispisivali poruku: "Windows can't run this type of file (.bat)".

Kako ponovo omogućiti izvršavanje bat file-ova?

Inače nisam ljubitelj pokretanja reg file-ova koji dolaze sa interneta jer to predstavlja sigurnosni rizik, ali ovaj batfix.reg file sam lično pregledao i isprobao na svom računaru sa Windows 10 Pro, budući da mi je nedavni update stvorio pomenuti problem.

Pokretanje batfix.reg mi je riješio problem tako da ga mogu, na osnovu vlastitog iskustva, svima preporučiti.

Dakle, ako vam Windows 10, nakon dvoklika na neki bat file prikaže poruku:"Windows can't run this type of file (.bat)" znači da nisu u stanju izvršiti bat file. Za rješavanje tog problema prvo download-ovati RAR arhivu ispod:

Nakon toga, ekstraktovati arhivu batfix.rar i u folderu batfix pronaći i pokrenuti file batfix.reg koji će u registry računara dodati informacije potrebne za rješavanje gore pomenutog problema.

Ako ste sumnjičavi (kao što sam i ja) preporučujem da prije toga kliknete desnom tipkom na batfix.bat i izaberete Edit čime će file biti otvoren u Notepad-u tako da možete provjeriti koje informacije će biti dodane u registry računara.

Sada restartovati računar i ponoviti aktivnost koja je izazvala prikaz pomenute greške. Prije toga, možete otvoriti notepad, upisati pause i file snimiti pod imenom test.bat te pokrenuti taj file. Ako se pojavi prozor command prompt-a sa porukom da pritisnete bilo koju tipku znači da je problem riješen.