Support http://amicus.ba with small donation

Windows 10 SearchWindows 10 search nikada i nije bio nešto koristan, budući da Cortana ne poznaje ni BiH tastaturu, ni BiH regiju.

Međutim, često imam potrebu da nešto pronađem na svom računaru, bilo zato što neznam gdje se nalazi (dokument ili instalacija) ili me mrzi tražiti neki program po start meniu.

U slučaju da se, nakon klika na search ikonicu (lupa pored windows loga) na slici iznad, ništa ne dogodi, nastao je problem sa Windows search servisom.

Kako osposobiti Windows search?

U slučaju da Windows search na Windows 10 ne funkcioniše, odnosno, ako se nakon klika na ikonicu lupe ne prikazuje search menu, prvo što je potrebno je uraditi restart sistema. Nakon restarta provjeriti da li pretraga funkcioniše.

Ako i nakon restarta serach ne funkcioniše, provjeriti da li je pokrenut servis Windows search. Da bi to provjerili potrebno je pokrenuti Services prozor. Kliknuti desnom tipkom na Start dugme (Windows logo) i izabrati Run. U Run prozor upisati services.msc i pritisnuti Enter. Pojaviće se prozor sa listom svih Windows servisa. Pronaći servis Windows search i provjeriti da li je pokrenuti i da li se pokreće automatski sa Windows-ima. Dvokliknuti na ime servisa i u dobijenom prozor, na kartici General provjeriti da je u listi Startup type: izabrano Automatic ili Automatic (Delayed Start) te da je Service status: Running. Ako nije, kliknuti na dugme Apply i nakon toga na dugme Start da bi servis bio pokrenut.

Nakon toga, poželjno je restratovati računar klikom na start dugme, zatim klikom na Power i izborom Restart.

Nakon restarta ponovo provjeriti da li funkcioniše Windows search.

U slučaju da Windows search i dalje ne funkcioniše, potrebno je provjeriti da li imate najnoviju verziju Java na svom računaru. Jedan od načina za provjeru je sljedeći:

kliknuti desnom tipkom na start dugme, izabrati Control Panel. U dobijenom prozoru kliknuti na ikonicu Java (32-bit) ili Java (64-bit) odvisno od toga koju verziju imate instaliranu. Pojaviće se prozor Java Control Panel. Na kartici General kliknuti na dugme Update Now da se pokrene provjera postojanja nove verzije Java. Ako postoji nova verzije, pokrenuti preuzimanje i instalaciju nove verzije. Nakon završene instalacije Java, Windows search bi trebao funkcionisati. Kod mene je proradio :) slika desno.