Support http://amicus.ba with small donation

Start pločiceWindows 8 (kao i 8.1) je prepoznatljiv po takozvanom metro stilu, koji se sada već naziva moderne aplikacije ili moderni stil. Moderne aplikacije su u vidu pločica (tiles), kao što se vidi na slici lijevo.

Pojedine aplikacije imaju takozvanu live (živu) opciju koja omogućava prikaz ažuriranih informacija direktno sa interneta. Nekada te aplikacije jednostavno prestanu da funkcionišu kako treba. Ako je problem samo u live  prikazu informacija, prvo treba provjeriti postojanje internet konekcije. Ako je pristup internetu uredu (npr. za Firefox) onda provjeriti konfiguraciju firewall-a. Moguće je da on aplikacijama blokira pristup internetu. Za provjeru, kratkotrajno isključiti firewall i provjeriti tile aplikacije. Ako sada rade kako treba, ponovo uklkjulčiti firewall i pregledati sva pravila za onemogućavanje pristupa interentu i pronaći ona koja blokiraju naše tile aplikacije te ih iz Deny (Odbij) promijeniti u Allow (Dozvoli).

Pored problema sa live prikazom informacija, dešava se i da update tih aplikacija ne funkcioniše. Šta uraditi u tom slučaju?

Ako pojedine tile aplikacije nije moguće update-ovati ili ih uopšte nije moguće pokrenuti, onda treba posegnuti za alatom koji je kreirao Microsoft, a koji bi trebalo da otkrije i otkloni probleme sa tile aplikacijama. To je program apps.diagcab koji možete preuzeti sa linka ispod.

Nakon pokretanja, program prikazuje stavke čije probleme otkriva i otklanja (nadamo se), slika ispod.

Windows Store Apps Start prozorKlikom na dugme Next pokreće se skeniranje i detekcija potencijalnih problema nakon čijeg završetka se pojavljuje prozor sa opcijama za rješavanje detektovanih problema, kao na slici ispod.

Windows Store Apps - Rezultati skeniranjaU ovom primjeru je detektovan problem sa lokacijom za privremene internet dokumente (prva opcija). Klikom na tu opciju pokreće se proces popravljanja grešaka nakon čijeg završetka se prikazuju rezultati popravljanja grešaka, ako na slici ispod.

Windows Store Apps - Rezultati porpavljanja grešakaU ovom primjeru je jedan greška ostala nepopravljena (iako mi sada sve radi kako treba) što je označeno uzvičnikom u trokutu.

U ovakvom slučaju preporučujem zatvaranje programa, restart Wiondows 8.1. i provjeru da li su problemi koji su postojali prije otklonjeni. Ako nisu, još jednom pokrenuti apps.diagcab i probati riješiti probleme.

Ako ni to ne pomogne, predlažem brisanje svih Temp dokumenata sa računara, ručno ili pomoću CCleaner programa.

Reset za windows storeNa kraju, ako ništa od gore navedenog ne pomogne, otići u metro okruženje i u search polje upisati wsreset te u dobijenim rezultatima, desnom tipkom miša kliknuti na wsreset i iz dobijenog menia izabrati opciju Run as administrator (Pokreni kao administrator). To će resetovati postavke za Windows store i ponovo ga pokrenuti.

U slučaju da nijedan od navedenih prijedloga ne pomaže, ostaje samo još reset Windows-a na default postavke. Time će biti izgubljena mnoga podešenja koja ste izvršili na Windows 8.1 operativnom sistemu (ne i dokumente i programe), ali vjerovatno je neko od nesmotrenih podešenja i krivo za probleme.

Nadam se da su vam postupci za rješavanje problema koje sam nave bili od koristi jer, u suprotnom postoje samo dvije alternative:

1. Povratak na dobri stari XP ili

2. Čekanje na najavljeni Windows 10 (ili kako god se već zvao) koji upravo testiram i nadati se da se ovakvi problemi neće ni pojavljivati.