Support http://amicus.ba with small donation

Windows 8.1    Ako ste jedna od onih osoba koje uvijek moraju imati najnovije verzije programa, aplikacija, operativnih sistema i slično, ovo je članak za vas.

Microsoft je nedavno objavio update za Windows 8 odnosno Windows 8.1.

Poslije malo duže instalacije pokrenute iz Windows 8, pojavio se Windows 8.1 kao na slici lijevo.

Puno medijske pompe oko te nadgradnje Windows-a, oko žalbi korisnika (uistinu opravdanih) ali vrlo malo konkretnih i korisnih promjena.

Ovdje neću govoriti o tome šta Windows 8.1 ima a ne bi trebao ili šta nema a trebao bi da ima.

Objasniću postupak update-a Windows 8 operativnog sistema na Windows 8.1.

Ako želite uraditi update (nadgradnju) postojećeg Windows 8 i pri tome sačuvati svoje podatke, onda, prije svega, treba obezbijediti instalaciju Windows 8.1. koja odgovara postojećoj Windows 8 instalaciji.

Pri tome mislim na verziju koju imate instaliranu: Windows 8, Windows 8 Pro ili Windows 8 RT.

Sukladno toj verziji potrebno je izavrati i verziju Windows 8.1 za nadgradnju.

 

Proces instalacije

Pokrenuti postojeći Windows 8 i ulogovati se kao korisnik sa administratorskim pravima. U DVD ROM umetnuti DVD sa instalacijom Windows 8.1. i sačekati da se pokrene instalacija. Početak instalacije izgleda kao na slici ispod.

Početak instalacije Windows 8.1.

Nakon završetka postupka na slici iznad (dostizanja 100%) pojavljuje se ekran kao na slici ispod.

Windows 8.1. priprema

Po završenoj pripremi (Geting ready), još malo se vrte tačkice pa se pojavi još nova jako 'informativna' poruka: "Setting up few mote things" - Podešavanje još nekoliko stvari, slika ispod.

Podešavanje još "nekih" stavri

Po završetku podešavanja, ponov se pojavljuje poruka Getting ready i onda, napokon, prvi znaci 'života' Windows 8.1. odnosno, prozor za podešavanje visualnog doživljaja kao na slici ispod.

Windows 8.1. - personalizacija

Pomijeranjem klizača na slici iznad, mijenja se boja prikaza Windows 8.1. (bravooo !). Klik na ENG u donjem desnom uglu daje mogućnost izbora Bosanske tastature (ili neke druge). Klikom na dugme Next pojavljuje se prikaz za pokretanje dodatnih podešavanja Windows-a, kao na slici ispod.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

Ako ste ljubitelj slanja informacija Microsoft-u (i kome sve ne) onda kliknite na dugme Use express settings (Koristi ekspres podešenja). U suprotnom, ako želite podesiti stvari po svojoj želji, kliknite na dugme Customize (Podesi po želji). Nakon ovog drugog izbora, pojavljuje se prikaz kao na sljedećoj slici.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

Na slikama možete vidjeti moje postavke, a vi podesite stvari po svom nahođenju i potrebama. Klikom na dugme Next pojavljue se sljedeći prikaz.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

Kao i na prethodnom prikazu, po želji izaberite postavke. Ja sam isključio sva slanja izvještaja, informaciaj i slično koji ne koriste meni lično. Klikom na dugme Next pojavljuje se prikaz kao na sljedećoj slici.

Windows 8.1. - dodatna podešavanja

U ovom prikazu su podešenja vezana za korištenje ličnih podataka kao što su e-mail, slika, lokacija i slično. Ako želite iskoristiti puni potencijal metro sučelja i Windows 8.1. aplikacija onda treba dozvoliti korištenje ličinih podataka kaona slici iznad. Zbog toga će se Skype i e-mail klijenti automatski logovati, vremenska prognoza će autmatski detektovati lokaciju i slično.

Klikom na dugme Next pojavljuje se prozor za potvrdu šifre naloga (Account password), kao na lsici ispod.

Windows 8.1. - Šifra naloga

Ako ne želite korisiti postojeći nalog iz Windows 8, kliknite na link I'm not ime_korisnika dole lijevo i kreirajte novi nalog. Ako želite koristiti postojeći nalog iz Windows 8, onda upišite odgovarajuću šifru i kliknite na dugme Next.

Nakon tog aće se pojaviti još jedna Microsoft 'intuitivna' poruka: "We're setting things up for you" (Mi podešavano stvari za vas).

Windows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje boja

Windows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje bojaWindows 8.1. - mijenjanje boja

Dok u pozadini teče instalacija boja ekrana se neprestano mijenja (!?), ne pitajte zbog čega - možda testiranje živaca korisnika hahaha.

 Nakon što se pojavi poruka Let's start (Da počnemo) i završi atak na vid, pojavljuje se Metro sučelje 'novih' Windows-a 8.1, koje, začudo, izgleda potpuno isto kao i pri Windows 8 bez 1.

Window 8.1. Metro sučelje

Famozno najavljivano Start dugme se pojavilo u donjem lijevom uglu o sva njegova funkcionalnost je - spremni? - prikaz klasičnog desktop-a!

Window 8.1. Klasični desktop

Start dugme predstavljeno naovim Windows logom je u donjem lijevom uglu sa 'svim svojim funkcijama' a kao što sam naveo u naslovu (8+0.1=8.1) praktičnih i korisnih novosti je upravo toliko koliko je matematička razlika nove i stare verzije: unaprjeđenja= 8.1 - 8 odnosno unaprjeđenja=0.1.

Eto, to je kompletan proces update-a Windows 8 na Windows 8.1.

Da ne ispadne da previše kritikujem proces instalacije - sve uistinu prolazi bez muke i problema. Međutim, ne mogu da se otmem utisku da je sam proces kreiran za djecu uzrasta obdaništa ili eventulano prvačiće devetogodišnje škole.

Ako je instalacija kreirana za administratore onda - svi administratori što prije treba da degradiraju svoj intelekt na prije pomenuti nivo, mada, poslije instalacije Windows 8.1. na nekoliko računara, to će se desiti i samo po sebi :)