Support http://amicus.ba with small donation

Visual Basic 6Učenje programiranja zahtijeva puno truda i vremena, a kreiranje funkcionalnog i intuitivnog programa još više. Još ako, u toku projektovanja neke aplikacije morate tražiti i učiti sintaksu naredbi, onda nećete daleko stići. Da ne bih svaki put ponovo tražio neke sintakse i metode koje sam otkrio, smislio ili pronašao tokom programranja u Visual Basic 6, ja sam sve zapisivao u jedan word dokument koji sam nazvao VB6 tips. Tog materijala se, tokom godina, nabralo više od 90 stranica.

Ta iskustva, skupljena u PDF dokument od 87 stranica možete preuzeti u sekciji Download za registrovane korisnike u dokumentu Visual_Basic_6_programiranje.pdf. U dokumentu su sintakse Visual Basic 6 naredbi, metode programiranja, primjeri i savjeti koji su rezutat direktnog rada a ne teoretisanja ili kopiranja sa interneta. Svi primjeri su iz stvarnih projekata i mogu se direktno kopirati i primijeniti u drugim projektima.

Jedan djelić tog dokumeta možete vidjeti ovdje:

MsgBox

Msgbox služi za prikaz poruke u prozorčiću na ekranu.

dim yesno as byte 'YES=6; NO=7

yesno = MsgBox("Jeste li sigurni da želite da napravite SHUTDOWN računara? " & Chr(10) & _

"Ako kliknete na Yes biće pokrenut SHUTDOWN i izgubićete" & Chr(10) & _

"sve podatke koje niste sačuvali.", vbYesNo + vbQuestion, "Poruka")

If yesno = 6 Then

Shutdown

End If

Znak & omogućava združivanje dva dijela stringa, Chr(10) obezbjeđuje prelazak teksta, koji će biti prikazan na poruci, u novi red dok _ omogućava prelazak jedne linije kôda u drugi red prozora za upis koda. vbYesNo obezbjeđuje prikaz Yes i No tipki na poruci, dok vbQuestion odeđuje ikonicu na poruci (u ovom slučaju znak upitnik).

Više detalja o sadržaju originalnog dokumenta za download možete naći u PDF dokumentu Visual Basic 6 programiranje - DEMO.pdf u sekciji Download za sve.

Za download dokumenta trebate se registrovati na stranici i time dobiti potreban 1 bod za download originalnog dokumenta.

Više informacija o dobijanju bodova možete dobiti ako me kontaktirate putem KONTAKT FORME.

Prije toga, možete pogledati DEMO dokument sa dijelovima originalnog dokumenta i odlučiti vrijedi li vam original male donacije ili ćete sami satima i danima eksperimentisati.