Support http://amicus.ba with small donation

O LocalAPKBudući da svako na Android mobitelu ima veliki broj aplikacija koje autori s vremena na vrijeme update-uju to je praćenje verzija tih aplikacija i njihovo ažuriranje postalo naporno.

Druga stvar je što je dobro imati backup tih aplikacija ali kada iskopiramo te file-ove (*.apk) u neki direktorij, onda bukvalno nemamo pojma koja verzija aplikacije je u backup-u.

Da bi saznali verziju, potrebno je aplikaciju iz backup-a instalirati na mobitel i tek onda provjeriti koja je verzija.

To mi se činilo primitivno pa sam uporno tražio lakši i praktičniji način da pročitam verziju aplikacija koje imam u nekom backup direktoriju. Moj trud se na kraju isplatio jer sam pronašao besplatan program za provjeru verzije Android aplikacija - LocalAPK.  Trenutna verzija 2.1.1. (2. VII 2018)

Tako sam pronašao programčić sa imenom LocalAPK čiji je autor Breeze. Program je besplatan, ali ako želite dodatne opcije potrebno ga je registrovati što se postiže odgovarajućom donacijom u €.

LocalAPK je jednostavan ali vrlo praktičan program pomoću kojeg lako i brzo možete provjeriti koje su verzije Android aplikacija koje imate u nekom direktoriju i koje su trenutno aktuelne (najnovije) verzije tih aplikacija.

Kako radi LocalAPK?

Prije svega, morate kreirati direktorij na disku računara ili USB flash stick-u i u njega iskopirati svoje Android aplikacije (.apk file-ove).

Backup aplikacija instaliranih na Android mobitel možete kreirati pomoću programa Android Sync Manager WiFi

LocalAPK glavni prozor

Na slici iznad je glavni prozor programa LocalAPK sa listom Android aplikacija i njihovim verzijama na lokalnom disku i trenutnim verzijama na Google Play web stranici.

Klikom na ime neke aplikacije u listi, otvara se okvir ispod u kome su prikazani opšti podaci o aplikaciji. Prikazana je čak i ikonica aplikacije, ali samo ako se ta aplikacija nalazi na GooglePlay-u i ako računar ima pristup internetu. Izbor direktorija sa apk file-ovima

Pri prvom pokretanju je potrebno izabrati Settingsda se pojavi prozor kao na slici desno za konfigurisanje direktorija u kome će LocalAPK tražiti .apk file-ove.

Na kartici Scan Folders (Skeniraj Direktorije) potrebno j ekliknuti na dugme Add (Dodaj) i pronaći direktorij u kome su apk file-ovi. Moguće je dodati više direktorija.

Nakon toga, pri povratku na glavni prozor, kliknuti na Yes na poruci da su podešenja promijenjena da bi počela provjera verzija.

Da bi bila ispisana trenutna verzija aplikacije u koloni Latest Version (Zadnja verzija) potrebno je da računar na kome je pokrenut LocalAPK ima pristup internetu.

Generalno, problem je u tome što je aplikaciji moguće dati bilo koje ime tako da ni samo ime aplikacije nije sigurno.

Zbog toga baš i nije bezbjedno instalirati neku aplikaciju na mobitel samo na osnovu toga što je neko dao ime u koje trebamo vjerovati. LocalAPK u prvoj koloni prikazuje ime aplikacije koje vidimo (ime apk file-e), u drugoj ime paketa kojem pripada aplikacija a u trećoj ime aplikacije koje je dodijelio programer, pročitano iz xml file-a unutar apk-a (ako .apk file preimenujemo u .zip možemo njegov sadržaj pregledati pomoću WinZip-a ili WinRar-a).

Dalje slijede kolone sa ispisanom verzijom lokalnog file-a i verzijom tog file-a na Google play web stranici. Zadnja kolona prikazuje trenutnu cijenu te Android aplikacije.

Refresh podatakaAko smo u direktorij iz kojeg LocalAPK čita podatke dodali nove aplikacije ili brisali stare, potrebno je pokrenuti osvježavanje prikaza izborom Refresh ka na slici lijevo.

Time se pokreće ponovno izlistavanje sadržaja direktorija i provjera verzija na internetu.

Iz glavnog prozora je moguće pokrenuti i preimenovanje prikazanih aplikacija klikom desnom tipkom na ime i izborom Rename (Preimenuj), slika desno. U dobijenom prozorčiću je potrebno upisati novo ime pazeći na to da na kraju ostane ekstenzija .apk.Stavke menia desnog klika mišem

Iz menia dobijenog nakon desnog klika mišem moguće je izabrati i Open Google Play (Otvori Google Play) čime se otvara Google Play stranica aplikacije na koju je izvršen klik desnom tipkom miša.

Dalje, izborom Send to Device QR (Pošaji QR kôd) čime se generiše i na monitoru prikazuje QR kôd selektovane aplikacije. Ako na računaru imate instaliran čitač QR kôdova i ako je mobitel konektovan na istu LAN mrežu kao i računar (putem WiFi konekcije) moguće je tu aplikaciju 'skinuti' na mobitel i instalirati je.

Izborom Open Folder (Otvori direktorij) otvara se direktorij u kome je selektovana aplikacija i u tom direktoriju selektuje upravo ta aplikacija.

Izborom opcije Remove (Ukloni) briše se selektovana aplikacija.

Napomena: Aplikacija će biti trajno izbrisana sa diska!

Za instalaciju programa je potrebno da Windows operativni sistem ima instaliran .NET Framework 4.

Sada je moguće, zahvaljujući programu LocalAPK, uredno ažurirati svoje Android aplikacije i imenu svake od njih dodati verziju tako da odmah, iz file browser-a, možemo znati o kojoj aplikaciji se radi i koja je njena verzija.

Program postoji u 32bitnoj i 64bitnoj verziji:

32bitnu verziju možete preuzeti sa sljedećeg linka:

64bitnu verziju možete preuzeti sa linka ispod:

Budući da je i Microsoft ukinuo podršku za Windows XP, to i u slučaju programa LocalApk neke funkcije ne rade u potpunosti pod legendarnim XP-om. Preporuka autora je nadgradnja na noviju verziju Windows-a.

P.S.

Autoru programa sam ponudio da besplatno prevedem program na Bosanski jezik, ali je odbio ponudu sa obrazloženjem da nije predvidio mogućnost multijezičke podrške i da to nije moguće izvesti (!?)

Ipak, zahvalio se na objavljenom članku o njegovom programu (komentar ispod).