Support http://amicus.ba with small donation

Pristup dijeljenom direktoriju na nekom od umreženih računara odvija se u nekoliko koraka.

Prvo treba pokrenuti pristup mrežnim resursima dvoklikom na ikonicu My Network Places na desktop-u ili klikom u lijevom panelu prozora windows explorera ili nekog drugog file manager-a (npr. Directory Opus koji je kod mene u potpunosti zamijenio Windows explorer prije više godina).

Nakon toga će se pojaviti mrežna grupa (ili lista mrežnih grupa) kojoj pripadaju računari.

Klikom na ime mrežne grupe, u desnom panelu windows explorera će se pojaviti ikonce svih računara u toj mrežnoj grupi.

Dvoklikom na neku od ikonica otvara se prikaz svih dijeljenih direktorija na tom računaru. Jedino tim direktorijima možemo pristupiti putem mreže (regularnim putem :)

Dalje manipulisanje direktorijima i dokumentima u dijeljenim direktorijima je identično kao da su dokumenti na lokalnom disku.

Mogućnost brisanja i izmjene dokumenata unutar dijeljenog direktorija ovisi o tome koja prava su nam dodijeljena od strane vlasnika računara na kome je dijeljeni direktorij.

Ako su nam dodijeljena Read & Write prava na nekom od dijeljenih direktorija, onda možemo mijenjati i brisati dokumente i direktorije unutar dijeljenog, ali osnovni (dijeljeni) direktorij nemožemo mijenjati niti brisatiRačunari u LAN mreži.

Na sljedećoj slici desno je primjer pristupa umreženim računarima:

Direktoriji koji nisu dijeljeni

 

Na slikama lijevo je primjer kako izgleda direktorij koji nije dijeljen (gornja slika) i direktorij koji je dijeljen (donja slika). Uočite sličicu ispružene ruke na ikonici direktorija koja označava da je dijeljen.

 Dijeljeni direktorij

 

 

Važna napomena:

Budući da se umrežavanjem povećava prostor i mogućnost razmjene dokumenata, tako se povećava i rizik širenja virusa, trojana, crva, spam-a i ostalih napasti na računare. Zbog toga je JAKO BITNO na računaru imati instaliran, funkcionalan i redovno ažuriran (update-ovan) antivirusni program (preporučujem ESET, ali nije besplatan). Osim antivirusnog programa poželjno je imati i Firewall, ali potrebno je znati ispravno ga podesiti.

Postoje i besplatna antivirusna rješenja kao što su:AVG Anti-Virus (opis)i  AVG Anti-Virus Free Edition 2013 (download online installer-a), Avast Free Antivirus (opis i poređenje) i Avast Free Antivirus (download) ili  Avira AntiVir Personal (opis) Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus  (download)

Besplatni antivirusi, u odnosu na istoimene komercijalne verzije,samo su opremljeni sa manje funkcija i obično manje ili nikakvih automatskih operacija kao što su automatski update, skeniranje u određeno vrijeme i slično.