Support http://amicus.ba with small donation

LanPingAko želite provjeriti da li je neki računar aktivan u lokalnoj mreži (žičanoj ili WiFi) i želite saznati njegov IP, moguće je koristiti ping naredbu u Command prompt-u.

Međutim, za svaki novi ping je potrebno upisati cijelu naredbu. Bat file LanPing.bat prikazuje listu svih računara u LAN mreži te omogućava slanje ping-a samo upisom imena računara.

Potrebno je prvo download-ovati RAR arhivu LanPing.rar sa linka ispod:

Nakon preuzimanja arhive, ekstraktovati je u folder po želji. Unutar foldera LanPing se nalazi bat file LanPing.bat.

Pokretanjem tog BAT file-a se otvara Command prompt i biće prikazan tekst kao na slici iznad (kod većine će podloga prozora biti crna jer je to default podešenje koje sam ja prmijenio u bijelu boju).

Ispod tog teksta će biti prikazana lista imena svih računara u mreži i linija RACUNAR: iza koje treba upisati ime računar akoji se pinga i pritisnuti Enter na tastaturi.

Ako je računar aktivan na mreži, dobićete 4 odgvora sa IP adresom računara i vremenom odziva, slika ispod.

Rezultati Pinga

Za pokretanje pinga sljedećeg računara, pritisnuti bilo koju tipku na tastaturi i ponoviti postupak upisa imena.

Ako znate ime računara, možete probati ping iako se ne nalazi u listi iznad jer se desi da je računar uključen pa isključen (ili obratno) a switch još uvijek nije refresh-irao ARP tabelu.

Za završetak rada, jednostavno zatvoriti prozor command prompt-a.