Support http://amicus.ba with small donation

Captcha-recaptchaCAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) ili u prijevodu Potpuno automatizovan Turingov test za razlikovanje ljudi od računara predstavlja jedno od oruđa za borbu protiv spama i automatizovanih registracija na web stranicama, slika iznad.

CAPTCHA slika, u suštini, predstavlja nekakav skup znakova koje posjetilac treba da pročita i upiše u odgovarajuće polje. Pa šta? Takve stvari, OCR aplikacije rade automatski.

Međutim, ako je tekst dovoljno iskrivljen, zamućen i slično onda ga nije moguće pročitati računarskim alatima. Tu na scenu stupa ljudski mozak da dokaže svoju superiornost i pročita ono što računar nije mogao. Tu se razdvaja human (ljudski) od robota, sidera i slično.

Ta činjenica da neki tekst može pročitati samo čovjek se koristi pri registracijama, prijavama, downlaod-ima i drugo da bi se spriječilo automatsko slanje velikih količina podataka.

U tu svrhu je u Joomla 2.5 ugrađen plugin Captcha-ReCaptcha koji koristi Google servis za generisanje CAPTCHA tekstova.

Međutim, nedavno je taj plugin jednostavno prestao prikazivati CAPTCHA tekstove. Kako ponovo osposobiti Captcha-ReCaptcha plugin za Joomla 2.5?

Problem je nastao jer je Google promijenio recaptcha putanju a to nije ispravljeno u Joomla 2.5 plugin-u. Zbog toga treba izvršiti ispravku u kôdu plugin-a. Na svom web serveru, treba pronaći file recaptcha.php koji se nalazi na putanji /plugins/captcha/recaptcha/ i download-ovati ga na računar. Otvoriti ga u nekom tekst ili PHP editoru (npr. Notepad ++) i u liniji broj 24

const RECAPTCHA_API_SERVER = "http://api.recaptcha.net";

link: "http://api.recaptcha.net"

zamijeniti sa: "http://api.recaptcha.net/recaptcha/api".

To znači da će linija 24 sada izgledati ovako:

const RECAPTCHA_API_SERVER = "http://api.recaptcha.net/recaptcha/api";

Snimiti izmijenjeni file i iskopirati ga preko postojećeg na svoj web server i to je to - sada će ponovo raditi Captcha-ReCaptcha plugin.

Kako uopšte koristiti Captcha-ReCaptcha plugin?

Međutim, da bi plugin uopšte radio, odnosno prikazivao captcha slike, potrebno je kreirati javni (Public) i privatni (Private) ključ na Google captcha servisu.

Na tom linku je potrebno kliknuti na dugme Signup Now! nakon čega se pojavljuje prozor za logiranje. Za logiranje je potrebno upisati podatke od svog gmail naloga.

Nakon toga se dobija prikaz sa poljem Domain  (Domena) za upis adrese web stranice na kojoj će Captcha-ReCaptcha biti korištena. Upisom web adrese (bez http://) i pritiskom na dugme Create Key(Kreiraj ključ) generiše se Public Key (Javni ključ) : 6LdJQlsSAAAoAItdRCrHL8LmGx5PLgNAWZWQ7fB5 i Private Key (Privatni ključ): 6LdJQusSALAAAK4y_yj359qorfkR4Unh2iQqxTxn koje treba iskopirati i pastirati u odgovarajuća polja polja na stranici uređivanja Captcha-ReCaptcha plugin-a (pronaći plugin izborom Dodaci\Upravljanje pluginima i kliknuti na njegovo ime). Istovremeno, plugin za Status treba izabrati Omogućeno.

Pored toga, u padajućoj listi Tema je moguće izabrati jedan od četiri dostupna stila prikaza captcha-e da bi se što bolje uklopila u dizajn web stranice. Time je plugin Captcha-ReCaptcha podešen i aktiviran.

Pored toga, potrebno je otići u meni Korisnici i izabrati Upravljanje korisnicima. U prikazu list eregistrovanih korisnika, gore desnom, na traci sa alatima kliknuti na dugme Opcije.

U dobijenom dijalogu, u listi Captcha izabrati Captcha-ReCaptcha i potvrditi izbor. Time će biti omogućeno korištenje Captcha-ReCaptcha pri registraciji posjetilaca.

Na kraju ostaje omogućiti upotrebu Captcha-ReCaptcha globalno na cijeloj web stranici izborom Portal\Globalna konfiguracija i na kartici Portal u listi Osnovna captcha izabrati Captcha-ReCaptcha i sačuvati izbor.

Time je završeno podešavanje Captcha-ReCaptcha plugin-a na web stranici sa Joomla 2.5. CMS-om.