Support http://amicus.ba with small donation

BiHPrijevod neke Joomla komponente ili modula nije teško uraditi - potrebno je samo poznavati jezik na koji prevodite i onaj sa koga prevodite i u nekom tekstualnom editoru (preporučujem Notepad ++) otvoriti originalni dokument i prevesti sav tekst.

Međutim, da bi bili u stanju distribuirati takav prijevod, odnosno podijeliti ga sa ostatkom svijeta, potrebno je kreirati Joomla instalacioni paket koji će korisnici jednostavno instalirati kao i sve druge Joomla komponente bez razmišljanja gdje šta kopirati i 'čačkanja' po web serveru.

Kako kreirati Joomla 2.5.x. jezički instalacioni dokument?

Joomla jezički dokument predstavlja .zip dokument koji sadrži odgovarajuće direktorije i dokumente postavljene u određenoj hijerarhiji.

Struktura direktorija u jezičkom dokumentuStruktura dokumenata root direktorijaStruktura dokumenata u direktoriju sa ini file-ovima

Na slikama iznad su screenshot-ovi koji prikazuju hijerarhiju direktorija i dokumenata u jezičkom paketu.

Na prvoj slici iznad je prikaz direktorija koje treba kreirati u Joomla jezičkom paketu. Ime root direktorija, u ovom slučaju bs-BA.com_jcomments_by_Amicus_V2.3 (uzeo sam primjer svog prijevoda na Bosanski za JComments), nije ni bitno jer on NE ulazi u ZIP arhivu.

Bitno je da je unutar tog direktorija direktorij lang. Unutar root direktorija treba smjestiti i bs-BA.com_jcomments.xml koji predstavlja instalacijski konfiguracijski dokument. Ovaj XML dokument ima sljedeću strukturu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="file" version="2.3.0." method="upgrade">
<!-- Molimo koristite jedinstveno ime da bi deinstalacija bila moguća. Treba biti identično imenu vašeg manifest dokumenta. -->
<name>bs-BA.com_jcomments</name>
<author>Samir Gutić</author>
<creationDate>5/06/2012</creationDate>
<copyright>2008-2013 http://amicus.ba</copyright>
<license>http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL</license>
<authorEmail>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.<;/authorEmail>
<authorUrl>http://amicus.ba</authorUrl>
<version>1.0.0</version>
<description>Bosanski prijevod za JComments by Amicus, http://amicus.ba</description>

<!-- Definicija dokumenata -->
<fileset>
        <!-- administratorsko sučelje -->
        <files folder="lang/admin" target="administrator/language/bs-BA">
                <filename>bs-BA.plg_search_jcomments.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_system_jcomments.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_system_jcomments.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_user_jcomments.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_user_jcomments.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_editors-xtd_jcommentson.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_editors-xtd_jcommentsoff.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_content_jcomments.sys.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_editors-xtd_jcommentson.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_editors-xtd_jcommentsoff.ini</filename>     
                <filename>bs-BA.plg_search_jcomments.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_jcomments_jcomments.avatar.ini</filename>
                <filename>bs-BA.com_jcomments.menu.ini</filename>
                <filename>bs-BA.plg_system_jcomments.ini</filename>     
                <filename>bs-BA.plg_content_jcomments.ini</filename>
                <filename>bs-BA.com_jcomments.ini</filename>          
                <filename>index.html</filename>
          </files>
 
          <!-- za web stranicu -->
          <files folder="lang/site" target="language/bs-BA">
                 <filename>bs-BA.plg_search_jcomments.ini</filename>
                 <filename>bs-BA.com_jcomments.ini</filename>
                 <filename>bs-BA.mod_jcomments_latest.ini</filename>
                 <filename>index.html</filename>
          </files>
</fileset>
</extension>

U tagu <extension type="file" version="2.3.0." method="upgrade"> je bitno za methodnavesti "upgrade" da bi, u slučaju instalacije novije verzije jezika, novi ini dokumenti bili dodani bez brisanja starih (osim u slučaju istog imena, normalno).

Tag <name>bs-BA.com_jcomments</name> sadrži ime Joomla komponente ili modula za koji radite prijevod uz dodatak jezičke oznake. Za Bosanski jezik je to bs-BA

U tagu <files folder="lang/admin" target="administrator/language/bs-BA"> treba tačno navesti putanju na kojima se nalaze INI dokumenti sa prijevodom (u jezičkom paketu) i putanju na koju će biti iskopirani na web serveru. U ovom primjeru je to lang/admin za putanju u jezičkom paketu (za prijevod administratorskog sučelja) i administrator/language/bs-BA za putanju na web serveru.

Za svaki dokument u lang/admin direktoriju u jezičkom paketu treba navesti sljedeći tag <filename>bs-BA.plg_search_jcomments.sys.ini</filename> gdje bs-BA.plg_search_jcomments.sys.ini predstavlja tačno ime tog INI dokumenta. U primjeru iznad je navedeno 17 dokumenata koji će biti kopirani na web server.

Slično tome, tag <files folder="lang/site" target="language/bs-BA"> sadrži putanje do dokumenata koji sadrže prijevode za korisničko sučelje, odnosno samu web stranicu.

Za kreiranje svog vlastitog XML-a možete kopirati kompletan XML iznad u Notepad ++ dokument, ispraviti ga da odgovara vašem prijevodu, čuvajući pri tome strukturu XML dokumenta i snimiti ga sa extenzijom .xml.

Kreirani XML treba sačuvati sa imenom istim kao što je ime dato u name tagu, u ovom primjeru je to bs-BA.com_jcomments.xml i to pored direktorija lang kao na drugoj slici iznad.

Sada, unutar lang direktorija treba kreirati direktorije admin i site u koje treba iskopirati sve prevedene dokumente za administratorsko i korisničko sučelje respektivno.

Napomena: Na trećoj slici iznad možete vidjeti INI dokumente koji sadrže prijevode i jedan index.html file. Taj index.html služi da spriječi posjetioce web stranice da pregledaju sadržaj /bs-BA direktorija. Kako? Ako posjetilac upiše adresu na vašoj web strancii koja ne postoji a niste dobro podesili prava pristupa direktorijima na web serveru, web preglednik će pokušati prikazati sadržaj direktorija u kome je trebao biti traženi članak. Međutim, ako u tom direktoriju postoji index.html on će automatski biti prikazan umjesto sadržaja direktorija. Zbog toga, ja kreiram praznu html stranicu i dodajem je u svije Joomla instalacije jezičkih paketa. :)

Na kraju treba kreirati Joomla! 2.5 jezički instalacioni paket. Kako to uraditi?

Joomla jezički instalacioni paket kreiramo tako što selektujemo sve što je unutar root direktorija, druga slika iznad i to zip-ujemo (pomoću winzip-a ili winrar-a) sa željenim imenom ali extenzija mora biti .ZIP.

To je sve što treba uraditi. Sada je Joomla 2.5. jezički instalacioni paket spreman za distribuciju i instalaciju.

Inače, punu instalaciju Joomla! 2.5.x CMS-a možete preuzeti sa linka ispod:

P.S.

Postupak kreiranja jezičkog instalacionog paketa za Joomla 1.5. je isti ali je XML dokument malo drugačiji. Ako nekoga zanima i kreiranje jezičkog instalacionog paketa za Joomla 1.5. neka napiše to u komentaru ispod ovog članka pa ću objasniti i taj postupak.