Support http://amicus.ba with small donation

Animated faviconJoš dok sam svoju web stranicu radio ručno kao statične PHP stranice, dopala mi se ideja da stranica ima svoju vlastitu ikonicu tj. moju po želji.

Statični favicon po želji

Da bi web stranica imala ikonicu po vašoj želji, dovoljno je da na root web servera postavite ikonicu dimenzija 16x16 piksela sa imenom favicon.ico (zamijenite postojeću ako postoji) i vaša web stranica će imati novu ikonicu na toolbaru i na tabovima web browser-a. Ako ne proradi iz prve, probajte pobrisati history browser-a pa onda refreširati stranicu.

Isti takav princip 'pali' i u slučaju Joomla CMS (Content Management System) ali ikonicu favicon.ico treba iskopirati u direktorij prijedloška (template) koji koristite.

Međutim, to je prikaz statične ikonice.

Animirani favicon na statičnoj web stranici

Da bi na statičnoj web stranici, urađenoj u PHP-u na primjer, za favicon imali animiranu ikonicu kao što je ova na vrhu članka (ili na vrhu web stranice ako koristite Mozilla Firefox) potrebno je prvo kreirati takav animirani GIF.

Za kreiranje animiranog GIF-a možete koristiti razne programe, ali, budući da nam za web stranicu treba velo jednostavan GIF, najbolje je koristiti web generatore animiranih favicon-a. Na sljedeće dvije stranice možete kreirati svoj animirani favicon: http://www.animatedfavicon.com i http://www.favicon.cc. Kada ste generisali svoj animated_favicon.gif, trebate ga iskopirati na root web servera, pored index file-a i u zaglavlje stranice, odmah poslije <head> taga iskopirati sljedeći kôd:

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
<link rel="icon" href="/animated_favicon.gif" type="image/gif">

Gdje je favicon.ico statična ikonica, a animated_favicon.gif animirani GIF koji ste generisali na linkovima iznad. Animirana ikonica animated_favicon.gif je, u ovom primjeru, iskopirana na root web servera. Sada trebate pobrisati keš iz web browser-a i refreširati stranicu i vaša PHP (ili HTML) stranica će imati animirani favicon.

Animirani favicon na dinamičkoj Joomla 1.5. web stranici

Za prikaz animiranog favicon-a na Joomla stranici potrebno je animirani GIF animated_favicon.gif iskopirati u direktorij prijedloška (template) koji je aktivan na web stranici i napraviti ispravku u jednom Joomla core file-u.

U Joomla CMS trebate pronaći na putanji /libraries/joomla/document/html/ pronaći file html.php i otvoriti ga u nekom PHP editoru ili jednostavno u Notepad ++.

Nakon toga, u liniji 143 pronaći funkciju function addFavicon i ispod, unutar velikih zagrada { } zamijeniti obje linije kôda:

$href = str_replace('\\', '/', $href);
$this->_links[] = '<link href="'.$href.'" rel="'.$relation.'" type="'.$type.'"';

sa ovih 5 linija:

$href = str_replace('\\', '/',$href);
$this->_links[] = '<!--[if IE]>
<link rel="'.$relation.'" href="'.$href.'" type="'.$type.'" />
<![endif]-->
<link rel="icon" type="image/gif" href="/templates/template/animated_favicon.gif"';

 

 

Gdje je animated_favicon.gif ime animiranog GIF-a koji je vaša animirana ikonica za web stranicu i koja je iskopirana na putanju /templates/template a template stvarno ime template-a koji koristite na svojoj web stranici.

Pobrišite cash u svom web browser-u, refreširajte stranicu i imate animirani favicon.

Animirani favicon na dinamičkoj Joomla 2.5. web stranici

Za kreiranje animirane favicon-ice u Joomla 2.5. je potrebno pronaći i izmijeniti sljedeći PHP file: /templates/template/index.php gdje je template stvarno ime template-a koji je trenutno aktivan.

U index.php pronaći tag </head> (odmah pri vrhu file-a) i iznad njega iskopirati sljedeći kôd:

<link rel="shortcut icon" href="/templates/template/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="icon" type="image/gif" href="/templates/template/animated_favicon.gif">

template je ime prijedloška (template) koji je trenutno u upotrebi. Animirana ikonica je iskopirana u folder aktivnog template-a. 

Izmijenjeni index.php snimiti preko starog, pobrisati cache iz web browser-a ponovo pristupiti web stranici. Sada će, ispred imena web stranice biti prikazana animirana ikonica.

Animirani favicon na dinamičkoj Joomla 3.x. web stranici

Procedura aktiviranja animiranog favicon-a na Joomla 3.x. web stranici je ista kao u slučaju Joomla 2.5. web stranice. Prvo u folder /templates/template/ (gdje je template ime aktivnog prijedloška) iskopirati svoju animiranu ikonicu. Nakon toga, napraviti iste ispravke u index.php aktivnog prijedloška kao i za Joomla 2.5.

Napomena: budući da smo napravili izmjenu u Joomla core file-u, ako uradite update za Joomla, morate ovaj postupak ponoviti (zamjenu 2 linije kôda sa novih 5) jer će taj ispravljeni file najvjerovatnije biti zamijenjen novim. Isto tako, ako je ispravljan neki file iz template-a, nakon njegovog update-a će vjerovatno biti potrebno ponoviti navedeni postupak.

P.S.

Navedeni postupak vezan za Joomla sam probao na Joomla! V1.5. i V2.5. Sve funkcioniše na Mozilla Firefox-u ali Internet explorer prikazuje samo statičnu ikonicu (tipično za Microsoft). Budući da Internet explorer nikada i ne upotrebljavam, nije mi to ni bitno :)