Support http://amicus.ba with small donation

MojaTV
Jedan od mogućih načina praćenja IP televizije u Bosni i Hercegovini (ili samo u federaciji!) je MojaTV. Paket može sadržavati IP televiziju, DSL pristup internetu i telefonski priključak (geografski ili IP telefonski priključak).

Na slici lijevo je primjer povezivanja TV-a na STB (Set Top Box) i na WiFi router/modem. Svu pomenutu opremu (osim TV-a) obezbjeđuje operater.

Ako želite, možete unajmiti i dodatni STB tako da TV program možete pratiti na dva TV-a neovisno. U slučaju da premjestite drugi TV u drugu prostoriju (ili kuću) potreban vam je i duži kabala za povezivanje STB-a i modema. To znači da treba nabaviti komad UTP kabla dovoljne dužine te na oba kraja terminirati RJ45 konektore.

Kako terminitrati RJ45 konektore za povezivanje MojaTV set top box-a sa modemom?

Prije svega, treba pokazati šta želimo postići. Na šemi ispod je idejno rješenje povezivavanja MojaTV na dva TV-a, jedan telefon i kreiranja WiFi konekcije za računare sa wireless karticom. U slučaju da na internet želite povezati i računare koji nemaju wireless kartice, morate od, odgovarajućeg porta WiFi router-a/modema dovesti UTP kabal do LAN kartice računara.

MojaTV konekcija na dva STB-a

Postojeću telefonsku liniju treba dovesti na splitter koji razdvaja telefonski signal od prenosa podataka (televizija i internet). Na izlazu splitter-a su dva RJ11 konektora. Na jedan treba spojiti telefonsku instalaciju u kući, dok na drugi treba spojiti RJ11 port WiFi router-a/modema.

Time je riješena telefonska veza i omogućen prijenos podataka do WiFi router-a/modema. Sada bi trebalo biti moguće konektovati wireless uređaje na WiFi router.

U konfiguraciju WiFi router-a/modema neću ulaziti (za sada) budući da to obavi osoblje operatera a i ovisno je od verzije WiFi router-a/modema koji je ugrađen. WiFi router/modem obično posjeduje četiri RJ45b porta od kojih se dva koriste za LAN a druga dva za spajanje STB-a televizije. Ako želite spojiti više od dva računara na internet putem UTP kabla, morate na jedan LAN port WiFi router-a/modema spojiti switch a na taj switch povezati sve računare.
Za povezivanje STB-a potrebno je terminirati UTP kabal tako da koristi samo dvije parice (4 žice) i to narandžastu i zelenu paricu.

Na slici ispod je šema terminiranja kao i tabela sa označenim pinovima i bojama žica (pogled na konektor odozgo).

 MojaTV konektor

Pin

Boje žica

1

Bijelo-Narandžasta

Bijelo-narandžasta

2

Narandžasta

Narandžasta

3

Bijelo-Zelena

Bijelo-zelena

4

Ne koristi se

 

5

Ne koristi se

 

6

Zelena

Zelena

7

Ne koristi se

 

8

Ne koristi se

 

Terminiranjem RJ45 konektora na oba kraja kabla po šemi iznad dobijamo kabal za spajanje WiFi router-a/modema i set top box-a. Sada jedan kraj kreiranog kabla uključiti u odgovarajući RJ45 port WiFi router-a/modema (port za TV ne LAN port) a drugi kraj u WAN port STB-a. STB je potrebno povezati sa TV-om putem HDMI kabla (preporučujem) ili audio/video kablova sa chinch konektorima. Uključiti TV i izabrati prikaz signala sa odgovarajućeg ulaza (npr. za vezu putem HDMI kabla izabrati ulaz HDMI 1) i već možete pratiti program na prvom TV-u.

Isti kabal treba kreirati i za povezivanje drugog STB-a i imate prijem IP televizije na dva TV-a.

Ako ste na TF port splitter-a već spojili telefonsku instalaciju u kući (na srednja dva pina RJ11 konektora) onda već imate funkcionalan i geografski telefonski priključak.

U slučaju da želite kreirati svoj WiFi, onda vam je potreban jedan wireless router koji, UTP kablom, spojite u LAN port WiFi router-a/modema koji je prikazan na šemi iznad. Ostaje vam još da ispravno konfigurišete svoj router i već imate čitav sistem u svojoj kući :)